Rada_se_shodla_na_principech_podpory_sportu_v_Libereckem_kraji_v_pristim_obdobi_medium

Rada Libereckého kraje projednala návrh Strategie podpory sportu v Libereckém kraji 2013 – 2016, který zpracovala a předložila Sportovní komise Rady Libereckého kraje. Radní se shodli na základním rámci pro podporu sportovních aktivit v příštích dvou letech, kdy by pro tuto oblast mohla být uvolněna částka v minimální výši 30 mil. Kč.
„Jsem rád, že takový dokument konečně vznikl, a že vedení kraje odsouhlasením těchto hlavních zásad umožní v příštím období podpořit sportovní aktivity,“ uvedl předseda sportovní komise Vladimír Boháč, který byl projednání přítomen.
„Předložený materiál bude nutné ještě dopracovat o jasná pravidla pro tzv. přímou podporu, která by se měla stát rovnocenným zdrojem vedle dotačního fondu,“ doplnila statutární náměstkyně hejtmana pro resort zdravotnictví, tělovýchovu a sport Zuzana Kocumová. Upravené znění Strategie podpory sportu v Libereckém kraji 2013 – 2016 bude předloženo k projednání ve Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport, následně pak radě kraje a zastupitelstvu.

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest