Masopust_na_Dlaskove_statku_v_Dolankach_u_Turnova__vypukne_15._unora_medium

Bude se konat v sobotu 15. února  od 13 hodin a slavnostně jej zahájí náměstkyně hejtmana LK Hana Maierová..Masopustní obchůzka na Dlaskově statku letos proběhne v podání folklórního souboru Horačky. Expozice Dlaskova statku bude otevřena od 9.00 hodin. Návštěvníci si budou moci prohlédnout všechny tradiční masky: Turky, kominíky, slaměné, nevěstu, ženicha, šašky, ženušku, židy, medvěda a mnohé další. Při obchůzce se však musí připravit i na jejich žerty, ke kterým například od pradávna patří pomazání obličeje zvláštním mazadlem. Po návratu masek na dvůr Dlaskova statku shlédnou návštěvníci svatbu, pochovávaní basy a závěrečný obřad, při kterém vyslechnou masopustní testament. Masopustní obchůzku ukončí veselý tanec všech masek. Od 10.00 hodin pak návštěvníci mohou ochutnávat speciality domácí zabijačky, masopustní koblihy a samozřejmě i dobré moky pro zahřátí.

Program:
12.00 hod. Občerstvení v duchu staročeské zabíjačky
13.00 hod. začátek programu – Představení jednotlivých masopustních masek a vysvětlení jejich smyslu a funkce. Žádost Laufra o převzetí vlády na vesnici.

14.00 – 15.00 hod. Masopustní průvod masek s folklórním souborem Horačky z Podještědí a harmonikářem.

Po návratu masopustního průvodu budou sehrány masopustní  hry Svatba a Pochovávání basy.

Masopustní tradice sahá do dávné minulosti. I když se mu dnes často přisuzuje křesťanská symbolika, původně šlo o pohanskou slavnost, která označovala začátek nového úrodného období. Veškeré obřady a zvyklosti mívaly souvislost se zemědělskými pracemi, neboť po dlouhé zimě se v tomto čase všichni začínali připravovat na jaro. Zároveň byl Masopust jakýmsi mezidobím mezi Vánocemi a Velikonocemi a měl oslavovat hojnost a bohatou nadcházející úrodu. Jedly a pily se zásoby z loňského roku, aby se vyprázdnily spíže pro novou úrodu a také aby si lid naposled „užil neřestí“ před nadcházejícím obdobím velikonočního půstu. Proto bylo také jeho obsahem hodování, konaly se plesy, svatby a hlavně zabíjačky. Masopustní období začíná už na Tři krále a trvá do Popeleční středy, která zahajuje předvelikonoční půst. Samotný masopustní rej, jak jej známe dnes, trval tři dny a vrcholil o masopustním úterý, kdy odpoledne chodil maškarní průvod, slavilo se a pilo. Den zakončilo pohřbívání Masopustu (nebo basy). Celý tento obřad byl velmi veselý, ostatně jako celé masopustní období. V tradičním průvodu maškar nechybí Hejtman a Rychtář, kteří mají šerpu přes ramena, čímž má být odlišena šlechta od svých poddaných. Hejtman koledy nese halapartnu, na níž napichuje špek jako symbol hojnosti a tu si staví na nohu, Rychtář nese takzvané Právo, kterým dostává od starosty povolení (právo) k provádění masopustní koledy. Koledu vede Masopust (někde také Matka) a nebo prostě Střapatej. To proto, že má oblek pošitý barevnými třásněmi. Na nich má zvonečky, aby se koledě neztratil. V ruce nosí cep, jako symbol úrody. Spolu s ním jde v čele koledy Rybníkář, nesoucí dřevěnou lopatu, kterou se vsázel chléb do pece, třetí Caperda má na ramenou velkou koženou brašnu, do které krade lidem úrodu z minulého roku (většinou nějaké hospodářské zvíře – králíka, slípku). Masopust s cepem roztáčí koledníky bouchnutím cepu o zem. Koledníci dělají kolečko, při kterém se vzájemně dokola obíhají.

Součástí masopustního průvodu byly od nepaměti různé maškary, nejčastěji Žebrák, Cikán nebo Cikánka, Kominík, Židé, Medvědář (vodil na řetízku medvěda), Kobyla  a nebo muž převlečený za ženu. Židé sbírali obilí a prodávali kanafas, babka s dědkem – další tradiční maska – sbírali do pytle koblihy, vejce a lahve s kořalkou. Těchto tradičních masek chodí čím dál méně, zato se pravidelně objevují převleky a masky, které baví lidi svým vtipem, originalitou a také tím, což je pro ně typické, že reagují na událost nebo věc ze současnosti, snaží se ji parodovat nebo glosovat a lidé se tak každý rok těší, kdo co zajímavého a zábavného zase vymyslí. Protože zábava a veselí patří k Masopustu stejně jako hodování a alkohol, v žádné chalupě je kromě drobného obnosu pro masky přichystáno něco na zahřátí a do žaludku – koblihy, jitrnice, jelita, zelňáky a samozřejmě slivovice či jiná pálenka. Nutno říci, že večer už mezi maskami a koledníky (a kolednicemi) není mnoho střízlivých, zvlášť když je velká zima a je nutné zahřívat organismus.

Srdečně vás zveme k dobré zábavě, a pokud přijdete v maskách, bude ještě veseleji!
Masky a maškary vstup zdarma.

Vstupné: 40,-/20,- Kč

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest