Zatim_se_musi_v_Harrachove_prestupovat_do_jine_soupravy_medium

Projekt Společně pro česko-polské příhraničí o provozování vlakové dopravy pokračuje.

První ze čtyř plánovaných setkání účastníků mezinárodního projektu Společně pro česko-polské příhraničí, který se zabývá provozem železniční dopravy mezi stanicemi Szklarska Poręba Górna (SPG) a Kořenov po roce 2015, se uskutečnilo v minulém týdnu v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci.

Cílem projektu je podle jednatelky Koordinátora veřejné dopravy Libereckého kraje (KORID LK) Stanislavy Jakešové především vymezení pravidel provozování drážní dopravy v úseku Szklarska Poręba Górna (SPG) – Kořenov po roce 2015.

„Na základě zjištěné skladby cestujících budou přijata opatření pro přípravu jízdních řádů pro další léta. V současnosti představuje vážný problém například otázka schválení jednotlivých typů vozidel pro provoz na druhé straně hranice, rozdílné tarifní podmínky či zajištění celoroční údržby tratě, zvláště pak v zimním období,“ vysvětlila jednatelka KORID LK s tím, že problematická je také rozdílnost legislativního a právního rámce mezi Polskem a Českou republikou – o sjednocení pravidel dlouhodobě usilují obě strany.

Zástupkyně ředitele Departmentu Infrastruktury Maršálkovského úřadu Dolnoslezského vojvodství Agnieszka Zakęś  přednesla program rozvoje železniční infrastruktury.

„Zvažuje se i elektrifikace traťového úseku ze Szklarské Poreby do Jakuszyc anebo rozšíření stávající zastávky v Jakuszycích,“ řekla mimo jiné zástupkyně ředitele, která navíc představila podobný projekt, který je již ve fázi realizace a je zaměřen na opravu komunikací v příhraničí s Českou republikou.

„Vzhledem k velkému významu trati pro cestovní ruch na obou stranách hranice se oběma stranám jeví jako zajímavá třeba myšlenka pravidelného provozování parních vlaků,“ prozradila na závěr Stanislava Jakešová a připomněla, že pracovní tým české skupiny se skládá z pracovníků KORID LK, Krajského úřadu LK a externistů z řad železničních dopravců. Ke spolupráci budou přizváni také zástupci Ministerstva dopravy České republiky a Správy železniční dopravní cesty.

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest