Navsteva_z_Horni_Luzice_medium

Malá hornolužická družina císařského průvodu Karla IV. s chotí v historických kostýmech zavítala v závěru minulého týdne do sídla Libereckého kraje v Liberci. U symbolu kraje – modelu Ještědu ve vestibulu Krajského úřadu LK hosty přijala náměstky hejtmana LK Hana Maierová.

Člen Občanského fóra Horní Lužice a iniciátor Dne Horní Lužice z Görlitz Gernd Münzberg, předal náměstkyni oficiální pozvání k prvnímu „Dni Horní Lužice“ 2014.

„Pan Münzberg je jedním z těch, kteří obětavě a s nadšením pečují o uchování dávných tradic hornolužického národa. Zároveň je autorem připravované knihy „Hornolužické jaro – na cestě ke svátku Horní Lužice”,“ uvedla Hana Maierová s tím, že kniha poskytne informace o aktivitách hornolužických občanů a spolků v souvislosti s konáním „Dne Horní Lužice“, historicky prvního dne za staleté dějiny Horní Lužice.

Náměstkyně hejtmana, která se zúčastnila prvního německo-polsko-srbského hornolužického setkání dne v dubnu minulého roku v Klášteře Marienthal, rovněž poskytla úvodní slovo do této připravované knihy:

„Jménem Libereckého kraje jsem popřála hostům a následně i čtenářům mnoho hezkých chvil při čtení této knihy. Obdivuji  totiž  všechny, kteří obětavě a s nadšením pečují o uchování dávných tradic hornolužického národa a rozvíjejí nové myšlenky. Jsem velmi ráda, že vznikla tato kniha, která poskytuje informace o aktivitách hornolužických občanů a spolků v souvislosti s konáním prvního „Dne Horní Lužice“. Kniha je zároveň důkazem, jak je důležité a přínosné i v dnešní spojené Evropě připomínat historii vlastního národa a předávat cenné dědictví budoucím generacím.  

Chtěla bych pozdravit občany Horní Lužice a ujistit je, že Liberecký kraj má zájem na dalším rozvoji spolupráce a že bude poukazovat na jejich přínosnou kulturu. Liberecký kraj    Svobodný stát Sasko spolu bezprostředně sousedí. Díky tomu se v posledních 20 letech vytvořilo mnoho pracovních i lidských kontaktů, které hodlá Liberecký kraj udržovat, podporovat a stále rozvíjet,“ doplnila.

„Iniciativu převzali občané a spolky. O tomto by měla informovat kniha doplněná mnoha fotografiemi, která je realizována s podporou Euroregionu Neisse – Nysa – Nisa,“ zdůraznil autor knihy  Gernd Münzberg, který náměstkyni v diskusi seznámil s principy a cíli Občanského fóra Horním Lužice.

Principy a cíle „Občanského fóra Horní Lužice“ 

Založení dne 13. 05. 2013

„Občanské fórum Horní Lužice“ se zabývá základními otázkami historie Horní Lužice v současnosti a budoucnosti. Těžištěm je užší spolupráce všech aktivních společenských sil, které jsou odhodlány k posílení Horní Lužice.

Zvláštním zájmem je pro nás vytipování mladých Hornolužičanů s tradicemi a s dějinami svých předků v rodné vlasti. Mají být zároveň podporovány moderní formy a kreativní myšlenky.

Pokud vycházíme ze skoro 1000 letých dějin Horní Lužice a z nových šancí, které nabízí nejmladší evropský rozvoj úzké spolupráce států a národů, zasazujeme se pro budoucí společnou Horní Lužici, ve které je stejnou měrou zastoupena němčina, polština a srbština. V souvislosti s podílem Čechů na hornolužických dějinách chceme také udržovat kontakt s naším českým sousedním regionem Libereckým krajem v rámci Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa.

Konkrétně mají být podporovány hornolužické spolky. „Občanské fórum Horní Lužice“ je kontaktním partnerem a je otevřené k zapojení všech hornolužických občanů, kteří se aktivně zabývají uchováním tradic a rozvojem nových iniciativ Horní Lužice.

Je důležité využít všechny možnosti posílení sebevědomí Hornolužičanů a podporovat všechny aktivit, které přispívají k vyjádření identity Hornolužičanů.

„Občanské fórum Horní Lužice“ je zároveň obchodním partnerem pro německé a polské regionální politiky v Horní Lužici a udržuje těsný kontakt se zástupci demokratických stran v zemských sněmech. Chceme také zasahovat do dění kriticky a konstruktivně. Chceme podporovat zvýšené úsilí v Horní Lužici za účelem rozvoje cestovního ruchu a vlastními iniciativami ho rozvíjet, cestovní ruch je přeci podstatným faktorem ve vytváření nových pracovních míst v regionu.

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest