Navsteva_z_Horni_Luzice_medium

Malá hornolužická družina císařského průvodu Karla IV. s chotí v historických kostýmech zavítala v závěru minulého týdne do sídla Libereckého kraje v Liberci. U symbolu kraje – modelu Ještědu ve vestibulu Krajského úřadu LK hosty přijala náměstky hejtmana LK Hana Maierová.

Člen Občanského fóra Horní Lužice a iniciátor Dne Horní Lužice z Görlitz Gernd Münzberg, předal náměstkyni oficiální pozvání k prvnímu „Dni Horní Lužice“ 2014.

„Pan Münzberg je jedním z těch, kteří obětavě a s nadšením pečují o uchování dávných tradic hornolužického národa. Zároveň je autorem připravované knihy „Hornolužické jaro – na cestě ke svátku Horní Lužice“,“ uvedla Hana Maierová s tím, že kniha poskytne informace o aktivitách hornolužických občanů a spolků v souvislosti s konáním „Dne Horní Lužice“, historicky prvního dne za staleté dějiny Horní Lužice.

Náměstkyně hejtmana, která se zúčastnila prvního německo-polsko-srbského hornolužického setkání dne v dubnu minulého roku v Klášteře Marienthal, rovněž poskytla úvodní slovo do této připravované knihy:

„Jménem Libereckého kraje jsem popřála hostům a následně i čtenářům mnoho hezkých chvil při čtení této knihy. Obdivuji  totiž  všechny, kteří obětavě a s nadšením pečují o uchování dávných tradic hornolužického národa a rozvíjejí nové myšlenky. Jsem velmi ráda, že vznikla tato kniha, která poskytuje informace o aktivitách hornolužických občanů a spolků v souvislosti s konáním prvního „Dne Horní Lužice“. Kniha je zároveň důkazem, jak je důležité a přínosné i v dnešní spojené Evropě připomínat historii vlastního národa a předávat cenné dědictví budoucím generacím.  

Chtěla bych pozdravit občany Horní Lužice a ujistit je, že Liberecký kraj má zájem na dalším rozvoji spolupráce a že bude poukazovat na jejich přínosnou kulturu. Liberecký kraj    Svobodný stát Sasko spolu bezprostředně sousedí. Díky tomu se v posledních 20 letech vytvořilo mnoho pracovních i lidských kontaktů, které hodlá Liberecký kraj udržovat, podporovat a stále rozvíjet,“ doplnila.

„Iniciativu převzali občané a spolky. O tomto by měla informovat kniha doplněná mnoha fotografiemi, která je realizována s podporou Euroregionu Neisse – Nysa – Nisa,“ zdůraznil autor knihy  Gernd Münzberg, který náměstkyni v diskusi seznámil s principy a cíli Občanského fóra Horním Lužice.

Principy a cíle „Občanského fóra Horní Lužice“ 

Založení dne 13. 05. 2013

„Občanské fórum Horní Lužice“ se zabývá základními otázkami historie Horní Lužice v současnosti a budoucnosti. Těžištěm je užší spolupráce všech aktivních společenských sil, které jsou odhodlány k posílení Horní Lužice.

Zvláštním zájmem je pro nás vytipování mladých Hornolužičanů s tradicemi a s dějinami svých předků v rodné vlasti. Mají být zároveň podporovány moderní formy a kreativní myšlenky.

Pokud vycházíme ze skoro 1000 letých dějin Horní Lužice a z nových šancí, které nabízí nejmladší evropský rozvoj úzké spolupráce států a národů, zasazujeme se pro budoucí společnou Horní Lužici, ve které je stejnou měrou zastoupena němčina, polština a srbština. V souvislosti s podílem Čechů na hornolužických dějinách chceme také udržovat kontakt s naším českým sousedním regionem Libereckým krajem v rámci Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa.

Konkrétně mají být podporovány hornolužické spolky. „Občanské fórum Horní Lužice“ je kontaktním partnerem a je otevřené k zapojení všech hornolužických občanů, kteří se aktivně zabývají uchováním tradic a rozvojem nových iniciativ Horní Lužice.

Je důležité využít všechny možnosti posílení sebevědomí Hornolužičanů a podporovat všechny aktivit, které přispívají k vyjádření identity Hornolužičanů.

„Občanské fórum Horní Lužice“ je zároveň obchodním partnerem pro německé a polské regionální politiky v Horní Lužici a udržuje těsný kontakt se zástupci demokratických stran v zemských sněmech. Chceme také zasahovat do dění kriticky a konstruktivně. Chceme podporovat zvýšené úsilí v Horní Lužici za účelem rozvoje cestovního ruchu a vlastními iniciativami ho rozvíjet, cestovní ruch je přeci podstatným faktorem ve vytváření nových pracovních míst v regionu.

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close