Město Frýdlant pořádá od 15. června 2013 do 30. června 2014 veřejnou sbírku, jejímž účelem je shromáždit prostředky na pořízení nebo případné dofinancování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením z obcí Frýdlantského výběžku, které patří do působnosti ORP Frýdlant. Jde o ty pomůcky (hlavně vozíky nebo speciální matrace), které nelze pořídit z veřejného zdravotního pojištění nebo z příspěvku na zvláštní pomůcky, který je vyplácen prostřednictvím úřadu práce.

„Na myšlenku veřejné sbírky nás přivedla paní Petra Horká, která požádala o příspěvek na pořízení elektrického vozíku pro svého syna Jaroslava postiženého dětskou mozkovou obrnou. Hned nám bylo jasné, že podobnou pomoc by uvítali i jiní zdravotně postižení,“ vysvětluje starosta Frýdlantu Dan Ramzer.
Jaroslav je pilný student a rád pracuje. “Na Městském úřadě Frýdlant na odboru sociálních věcí úspěšně vykonával svou povinnou praxi a dodnes se stále poptává po dobrovolnické práci. Chce se co nejvíce osamostatnit a už jenom to, že nový vozík by jeho doprovodu ulehčil cestu do kopce, je pro něj velká pomoc,” říká vedoucí odboru Bc. Lucie Andršová.
Město Frýdlant Jaroslavovi na vozík přispěje z výtěžku veřejné sbírky stejně jako ostatním potřebným. Je jasné, že záleží na tom, kolik peněz se vybere…

Dárci mohou přispět pouze jedním způsobem – odesláním finanční částky na účet: 2602533399/0800. O průběhu sbírky se bude informovat na těchto webových stránkách.

Sledujte, jak konto roste:
k 03.11.2013 je na kontě 3.231,- Kč
k 11.12.2013 je na kontě 6.231,- Kč
k 27.01.2014 je na kontě 7.031,- Kč
k 03.02.2014 je na kontě 18.808,-Kč
k 11.02.2014 je na kontě 18.908,-Kč

Všem zájemcům o tuto veřejnou sbírku děkujeme!

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest