_podpis_Memoranda_Zprava_radni_P._Tulpa,_reditel_Agentury_M._Simacekm_hejtman_M._Puta,_vedouci_soc._odboru_J._Sebkova_medium

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta a ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček podepsali dnes Memorandum o vzájemné spolupráci.

Obě strany se v něm zavazují k aktivní činnosti při sociálním začleňování na území LK.

„Agentura s Libereckým krajem spolupracuje stále intenzivněji. Postupně přibývá počet obcí a měst z tohoto kraje, které požádaly o spolupráci s Agenturou. Memorandum o spolupráci s celým krajem by mělo tuto spolupráci podpořit a ještě více rozvinout,“ řekl ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

Podle hejtmana LK Martina Půty si kraj uvědomuje, že zde existuje řada sociálně vyloučených lokalit, které potřebují pomoc.

„Je určitě přínosné využít ke zlepšení situace zkušenosti jejich pracovníků, kteří se zaměřují také na předcházení problémům a důsledné prevenci,“ řekl mimo jiné hejtman.

„Zaujala mě i myšlenka spojit práci v sociální oblasti s aktivitami krajského Úřadu práce, aby vše směřovalo k aktivní politice zaměstnanosti. Ta pak může řadu problémů zmírnit nebo dokonce odstranit,“ doplnil.

Podpisem Memoranda stvrdili účastníci úspěšnou spolupráci obou subjektů, která začala před rokem. Během ní se společně podařilo připravit a zahájit rozsáhlý projekt z prostředků strukturálních fondů, který do kraje přinese přes 35 miliónů korun na zajištění sítě sociálních služeb prevence, a to i tam, kde doposud žádné služby nebyly.

„Jde především o terénní pracovníky a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,“ zdůraznil Martin Šimáček.
Spolupráce bude podle krajského radního pro sociální věci Petra Tulpy probíhat také na platformě krajské Komise pro národnostní menšiny a sociální začleňování. Do ní jsou kromě zástupců kraje a Agentury zapojeni i zástupci obcí a dalších organizací, které se podílejí na sociálním začleňování.

„Memorandem jsme se přihlásili k aktivitě, která bude řešit problémy v sociální oblasti. Analýza problémů nám ukazuje, že některé potřebné služby chybí, některé jsou nedostatečné a je třeba využít finanční prostředky uvolněné zejména na práci v terénu,“ dodal radní.

Liberecký kraj a Agentura se v Memorandu také zavazují k výměně informací, poskytování konzultací, přijímání společných stanovisek a postupů při snahách zmírnit problémy sociálně vyloučených obyvatel v oblast bydlení, zaměstnanosti, vzdělání nebo zdravotní péče.
Agentura bude kromě koncepční práce s Libereckým krajem úzce spolupracovat i na praktických opatřeních, zejména při přípravě projektů na podporu sociálního začleňování, které naváží na uvedený projekt zajišťující základní síť sociálních služeb.

Agentura pro sociální začleňování již v Libereckém kraji v rámci své činnosti již úzce spolupracuje s městy Ralsko a Velké Hamry, od července zahájí standardní tříletou spolupráci s Mikoregionem Frýdlantsko a výhledu jsou města Tanvald a Smržovka.

„Spolupráci s Ralskem a Velkými Hamry hodnotíme vysoce pozitivně, zejména v Ralsku máme řadu velmi konkrétních výsledků. Agentura v kraji působí teprve od roku 2013, ale spolupráce s obcemi a krajem se rozvíjí velmi a účelně. Řekl bych, pokud se týká krajů, i nejrychleji v rámci celé České republiky,“ uzavírá ředitel Agentury pro sociální začleňování.

Agentura pro sociální začleňování byla zřízena v roce 2008 jako jeden z odborů Úřadu vlády. Jejím cílem je systematicky podporovat obce a města při řešení problematiky sociálního vyloučení. Za poslední tři roky pomohla obcím a městům získat více než 1 miliardu korun na podporu sociálního začleňování. Tyto prostředky poskytly podporu více než 20 tisícům lidí.

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest