Mestsky_radni_Jiri_Rutkovsky_predstavuje_knihu_o_historii_lmestskych_lazni_medium

K otevření nového sídla Oblastní galerie Liberec, rekonstruovaných Lázní Františka Josefa I., připravilo statutární město Liberec obsáhlou knihu o historii této významné kulturní památky. Knížka bude k dostání v městském informačním centru od 27. února a v galerii při otevření v pátek 28. února.

Stačilo málo a jeden z nejvýznačnějších architektonických klenotů města Liberce, neorenesanční lázně z doby rakouskouherské monarchie, mohla nenávratně pohřbít nedostatečná péče různých vlastníků objektu. Statutárnímu městu Liberec se však „v hodině dvanácté“ podařilo zchátralý objekt koupit do vlastnictví města a zakonzervovat. Následně byl vytvořen záměr možného dalšího využití objektu a byly zajištěny finanční prostředky na jeho záchranu.

Slavnou i pohnutou historii budovy městských lázní i jejich proměnu na galerijní objekt mapuje nová obsáhlá publikace. Knížku, nazvanou „Kaiser Franz Joseph Bad – Lázně, Oblastní galerie Liberec – Proměna libereckých lázní“, vydává město Liberec prostřednictvím odboru sportu a cestovního ruchu k příležitosti otevření objektu po náročné rekonstrukci.

„Věřím, že knížka potěší srdce mnoha Liberečanů, vždyť většina z obyvatel města středního a staršího věku má k lázním osobní vztah. Jako děti se tam celé generace učily plavat,“ poznamenala primátorka města Martina Rosenbergová. „Je radostí stát v čele města, kde v případě záchrany neorenesančních lázní jsme si všichni – občané a bývalé i současné vedení SML – přáli totéž. Věřím, že i jako Oblastní galerie zůstanou lázně v srdcích Liberečanů a že se dočkají také zaslouženého obdivu návštěvníků Liberce. Máme být na co hrdí,“ dodala.

Publikaci, která má 144 stran a vychází v nákladu 2.000 výtisků, sestavil s kolektivem autorů její editor Jan Pikous. Kromě zajímavých statí o historii objektu a jeho rekonstrukce v ní naleznou čtenáři i unikátní historické obrázky lázní, portrét císaře Franze Josefa I. a řadu dalších. Reprezentativní knížka bude sloužit také k propagaci města Liberce i Libereckého kraje, budoucího vlastníka revitalizovaných lázní. Zájemci si mohou knihu koupit již ve čtvrtek 27. února v městském informačním centru v budově nového magistrátu na Benešově náměstí. Rada města odsouhlasila obchodní podmínky, tedy prodejní cenu 289,- Kč a také například to, že při nákupu více kusů najednou v MIC dostanou kupující slevu. Prodávat publikaci budou rovněž někteří knihkupci a k dostání by měla být od pátku 28. února i v oblastní galerii – lázních.

„Vydání knihy o historii objektu lázní je symbolickým zakončením mnohaleté úspěšné snahy vedení města a ředitele oblastní galerie pana Randáčka o záchranu vzácného objektu. Kniha je doslova nabitá fakty, obrázky a dokumenty z dávné i nedávné historie, ale také z doby rekonstrukce a současnosti. Kolektiv autorů, vedený zkušeným autorem a editorem Janem Pikousem, odvedl kvalitní práci. Takovou jakou si cenný objekt zaslouží. Potěšilo by mne, kdybychom navázali na dávno minulou slávu objektu, který jistě můžeme nazvat perlou liberecké architektury. Navrácení ruchu a shonu do dlouho prázdného objektu může napomoci dobrá propagace objektu a města Liberec, ke které přispíváme vydáním této knihy. Jsem rád, že vydání zajistil mě svěřený odbor, že vše proběhlo podle plánu a nepropásli jsme slavnostní otevření objektu, kde můžeme knihu slavnostně pokřtít,“ sdělil náměstek primátorky Jiří Rutkovský.

Celkové náklady na tuto publikaci z rozpočtu města byly cca 500 tis. Kč. Část vložených peněz se ovšem městu vrátí z prodeje knihy.

Městské informační centrum Liberec  www.visitliberec.eu

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest