2014226204702468

Sdružení Linka bezpečí poskytuje služby krizové intervence dětem v České republice již 20 let. Toto významné výročí má však trochu hořkou příchuť.

Linka bezpečí poskytuje pomoc v tíživých životních situacích. Nyní však sama prochází nelehkým obdobím. Statistiky každoročně ukazují, jak důležitá a společensky potřebná tato služba je. V loňském roce se s konzultanty Linky podařilo propojit celkem 219 941 dětí. Letošní rok však z důvodu nedostatku financí startovala s omezeným provozem. Aby se tato situace rychle zlepšila a děti se mohly dovolat včas, zakládá Linka Klub přátel Linky v bezpečí a vyhlašuje finanční sbírku.

Linka bezpečí je nejdéle fungující a jedinečnou linkou telefonické krizové pomoci pro děti v Česku

Linka bezpečí svůj provoz spustila v roce 1994 a za dobu své existence přijala už téměř 10 milionů hovorů. Je určena pro všechny děti a studenty do 26 let v České republice. Služba je dostupná na telefonním čísle 116 111, je bezplatná, funguje 24 hodin denně, každý den v roce a je zcela anonymní – na Lince se nezobrazují telefonní čísla a volaný se nemusí představovat. Linka poskytuje kromě telefonické i e-mailovou a chatovou poradnu, přes které je také možné kontaktovat tým více než 100 vyškolených konzultantů. V oblasti metodiky práce s klienty a v oblasti vzdělávání konzultantů je Linka bezpečí vzorem pro ostatní dětské linky v Evropě.

Na Linku se denně se svými problémy dovolá 650 dětí

Každý den se na Linku bezpečí obrací děti ze všech koutů České republiky. Konzultanti řeší problémy, se kterými se děti a studenti bojí svěřit svému okolí. Volají děti v obtížných situacích nebo s každodenními starostmi – obrací se na Linku kvůli šikaně, škole, problémům se sexuálním vyzráváním, vztahům v rodině i se svým okolím či problémům s láskou. V závažných situacích nabízí Linka ohroženým dětem také pomoc s kontaktováním dalších institucí, tzv. intervenci. V roce 2013 bylo přes Linku bezpečí realizováno 69 intervencí (z toho 26 kvůli sebevražednému pokusu a 26 kvůli syndromu CAB (syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte).

Linka bezpečí také slouží jako průvodce a poradce pro děti, které nemají s kým svá trápení probrat. Tím, že pomáhá okamžitě řešit problémové situace, má nezastupitelné místo v oblasti prevence.

Lidé si často mylně myslí, že Linka bezpečí je financovaná pouze státem

Veřejnost se často mylně domnívá, že Sdružení Linka bezpečí je financováno státem. Pravda je však jen částečná. Linka bezpečí je registrovaná sociální služba, která od státu žádá a získává každoročně dotace. Takto získané finanční prostředky však tvoří pouze 30 % z celkového potřebného rozpočtu na provoz. Služby spojené s voláním dlouhodobě zajišťuje a financuje O2. Zbylé finance musí Sdružení sehnat samo mimo státní sektor. V roce 2013 však došlo k tomu, že nestátní zdroje nestačily na dofinancování provozu tak, aby mohl plně fungovat. Linka bezpečí byla nucena provoz služby částečně omezit.

Kolik stojí provoz Linky bezpečí …

• jedna hodina Linky bezpečí stojí 2 100 Kč
• jeden den Linky bezpečí stojí 50 400 Kč
• jeden celý rok Linky bezpečí stojí 18, 5 mil. Kč

Od ledna 2014 klesla dovolatelnost ještě více

V roce 2014 se v omezeném provozu denně dovolá na Linku v průměru 526 dětí. Na rozdíl od období let 2009 – 2013, kdy se denně dovolalo 669 dětí. Průměrná dovolatelnost klesá až na 25 %.

Pomoci může každý z nás

Aby se mohlo dovolat každé dítě, které potřebuje pomoci, obrací se Linka bezpečí k veřejnosti s prosbou o podporu.

“Pomoc veřejnosti je vedle dlouhodobé spolupráce s tradičními firemními partnery pro existenci a komplexnost provozu Linky bezpečí velmi důležitá. Každé zaslané DMS zprávy nebo jakéhokoliv finančního příspěvku si velmi vážíme. Naším přáním a potřebou je získat z veřejné sbírky 5 mil. Kč. Právě tyto peníze by pomohly Lince bezpečí fungovat standardně a účelně pomáhat ve stejné intenzitě jako v minulých letech,” říká ředitel Linky bezpečí Richard Schinko.

Jak můžete přispět?

Individuální dárce může přispět hned několika způsoby. Kromě jednorázové nebo pravidelné finanční pomoci na účet 3856680/0300 mohou dárci zasílat i DMS. Je možno zaslat jednorázovou DMS ve tvaru DMS LINKABEZPECI na číslo 87 777 nebo roční DMS ROK LINKABEZPECI na číslo 87 777, kdy dárce může přispívat Lince bezpečí každý měsíc. Cena jedné DMS je 30 Kč, Linka bezpečí obdrží 28,50 Kč. Při roční DMS je dárci částka 30 Kč automaticky odečtena každý měsíc.

Je také možné se k Lince bezpečí připojit členstvím Klubu Linky v bezpečí jako dobrovolník nebo ambasador ve svém kraji, okrese, městě. Více informací na www.klublinkyvbezpeci.cz.

Více informací naleznete na www.linkabezpeci.cz.

Zdroj: Regiony24.cz

Pin It on Pinterest