Projekt_TechUp_pomaha_rozvijet_technicke_znalosti_zaku_medium

Volnočasové kroužky jako Automatizace, Kontrola a měření a Elektrotechnika CAD/CAM nabízí svým žákům Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a VOŠ Liberec. Jako jedna z 29 středních škol v Libereckém kraji je zapojena do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji – TechUp. Jeden z kroužků navštívila krajská radní pro školství, mládež a zaměstnanost Alena Losová.

„Zúčastnila jsem se na této střední škole volnočasového kroužku se zaměřením Elektrotechnika CAD/CAM a byla jsem velmi překvapena s jakým zaujetím a odborností mně dokázali středoškoláci popsat například fungování 3D tiskáren, což ukazuje na jejich zapálení pro studium techniky. Pan ředitel Šorm mi potvrdil, že někteří z žáků zde stráví i několik hodin týdně navíc, aby se naučili technická zařízení, stroje a přístroje dobře ovládat,“ sdělila své dojmy radní Alena Losová s tím, že právě projekt TechUp dává zájemcům šanci prohloubit jejich znalosti a možnost vyzkoušet si nově zakoupené vybavení.

S přihlášením do nabízených kroužků jsem neváhal, protože si chci dát přihlášku na Technickou univerzitu v Liberci. Věřím, že právě něco navíc, než máme jako součást výuky, mi pomůže lépe se připravit na přijímací řízení i na budoucí studium vysoké školy,“ sdělil svoji motivaci k aktivnímu zapojení do projektu žák čtvrtého ročníku František Manlig.

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a VOŠ Liberec nabízí v rámci projektu TechUp i aktivity pro žáky základních škol. Díky němu si mohou vyzkoušet práci v laboratořích a dílnách školy při absolvování tzv. projektového dne, nebo se pravidelně účastnit Technického kroužku.

Liberecký kraj získal na projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji finanční dotaci 58 milionů korun, kterou poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

„Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a VOŠ Liberec využije v rámci projektu dotaci ve výši 2,6 milionu korun, za které pořídí mimo jiné tiskárnu a právě scaner 3D, dále ultrazvukový přístroj pro měření tlouštěk, pneu stojan pro automatizaci či průmyslovou kameru pro strojové vidění,“ doplnila radní Losová.

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest