Ilustracni_foto_medium

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání 25. 2. 2014 schválilo Strategii podpory sportu v Libereckém kraji 2014 – 2016. Ta obsahuje mimo jiné závazek kraje finančně podporovat sport v regionu minimálně 30 miliony korun ročně. 

„Schválení strategie znamená pro sportovní organizace v kraji především jistotu základního financování z krajského rozpočtu. Očekávám, že právě tato skutečnost přinese do oddílů, sdružení, jednot apod. jistý klid, i když Liberecký kraj bohužel nemůže plně nahradit výpadek financování sportu z centrální úrovně a ze strany střešních sportovních organizací.  Ale díky přijaté strategii bude alespoň schopen zajistit udržení standardních podmínek pro sport pro obyvatele i návštěvníky kraje,“ uvedla  Zuzana Kocumová, náměstkyně hejtmana, do jejíž kompetence oblast sportu spadá.

Sportovní strategii zpracovala Sportovní komise Rady Libereckého kraje ve spolupráci s odborem zdravotnictví, tělovýchovy a sportu. Cílem je stanovit pravidla, priority a finanční zajištění v oblasti regionálního sportu. Strategie určuje čtyři prioritní oblasti ve sportu – sport dětí a mládeže, sport pro všechny, sportovní infrastruktura a významné sportovní akce s krajským přesahem.

Zároveň stanovuje systém rozdělování finančních prostředků, kdy 50 % bude rozdělováno ve sportovních podprogramech Dotačního fondu Libereckého kraje, 42 % půjde na přímou podporu aktivit realizovaných sportovními subjekty a 8 % zůstane pro samostatné aktivity Libereckého kraje v oblasti sportu a tělovýchovy.

„Procentuální rozdělení do jednotlivých oblastí bych si osobně představovala jinak, byla jsem pro navýšení části, která se rozděluje přes dotační fond, který má jasná pravidla. Ale většinový názor byl jiný, a tak větší prostor dostala tzv. přímá podpora. Nyní nás čeká fáze, kdy i pro přímo podpořené akce budeme také hledat pravidla rozdělování. Zároveň je zde dohoda, že pokud finance na přímou podporu nebudou vyčerpány, budou převedeny do dotačního fondu,“ doplnila náměstkyně.

Plné znění strategie naleznete na webových stránkách Libereckého kraje:

http://skolstvi.kraj-lbc.cz/page143/strategie-podpory-sportu-v-libereckem-kraji-2014-2016

Viz také video: http://www.youtube.com/watch?v=0PdgYVJ-46U

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest