Lazne_-_galerie_medium

Již zítra 6. 3. 2014 nás čeká první galerijní čtvrtek. Volný vstup a otevírací doba prodloužená do 19 hodin. Během celého dne můžete navštívit celkem osm krátkodobých výstav a nové stálé expozice. Nenechte si ujít například výstavu stínů  Jana Mladovského nebo komentovanou prohlídku s kurátorem Luďkem Lukůvkou!

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY MEZI SVĚTY, LIBERECKÉ LÁZNĚ OČIMA FOTOGRAFŮ

Celkem šest fotografů, kteří v roce 2010 zachytili významnou libereckou stavbu. Fotografie a jejich autory vám v 17 hodin představí kurátor výstavy Luděk Lukůvka. (sraz v 17 hodin u pokladny, vstupné: 20,-Kč)

JAN MLADOVSKÝ / SHADOW UNIVERSE 

Divák na jedné straně vnímá umělecké dílo v rámci přejatých kritérií estetických hodnot, zároveň však vzbuzuje v jeho mysli různé spekulace – o umělci, jenž dílo stvořil, o jeho životě a cílech, čím byl inspirován a jak postupoval při realizaci, o významu díla a o identitě zobrazeného motivu, jakou roli hrál materiál, použitá technologie, kdo další se na d&ia cute;le podílel, jaká je jeho historie, kdo dílo vlastnil a komu patří nyní, jeho cena, proč se nachází právě na tomto místě, atd. To vše může mít efekt, hrát roli katalyzátoru akce či reakce.

V tomto smyslu umění nemusí nutně být pouze estetickým zážitkem uspokojujícím naše estetické cítění či představy, nebo vizuální komunikací dekódováním symbolických významů, ale může být zrovna tak uspokojivě interpretováno jako aktivita světa neživých věcí a adaptivních systémů. Muzejní sbírky a zvláště jejich depozitáře je možno v jistém smyslu řadit mezi podobné systémy. Určitá díla jsou preferována a zpřístupňována veřejnosti a jiná opomíjena a často dlouhodobě ponechávána v depozitáři, čekajíce až nastane jejich čas.

Zdroj: Oblastní galerie v Liberci

Pin It on Pinterest