Potravinova_banka_v_Liberci_medium

Rada kraje rozhodla, že poskytne účelovou neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje Potravinové bance Liberec, o. s., se sídlem Pionýrů 976/15, Liberec VI-Rochlice, na projekt „Potravinová banka Liberec“ v celkové výši 120.000 Kč.

Záměrem projektu je omezit plýtvání potravinami a pomoci potřebným. Potravinová banka zdarma získává přebytečné potraviny od prvovýrobců, obchodních řetězců, Evropské unie a z veřejných sbírek. Skladuje je a třídí a následně rozděluje neziskovým organizacím poskytující sociální služby na základě odběratelské smlouvy.

„Dotace Libereckého kraje bude použita na úhradu provozních a osobních nákladů – mzdu skladníka,“ uvedl radní pro sociální věci Petr Tulpa.

Potravinová banka Liberec o. s., je součástí České Federace potravinových bank. Česká Federace potravinových bank je občanské sdružení s humanitárním zaměřením. Má sídlo v Praze a v budoucnu chce vybudovat sklady ve všech krajských městech. Činnost potravinových bank spočívá v darování a rozdělování, a jeho práce se opírá o dobrovolnou bezplatnou pomoc

a dárcovství. Shromažďuje zdarma potraviny, skladuje a přiděluje je humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem. Potravinová pomoc je prováděná různými způsoby, stravováním v jídelnách, balíčky, sociálními obchody.

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest