Il._foto_Frydlantsko_2013_medium

Rada Libereckého kraje dne 4. 3. 2014 schválila přijetí dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 ve výši 146.851.000 Kč na odstraňování škod vzniklých po povodních z června roku 2013 na silnicích II. a III. tříd v Libereckém kraji.

Libereckému kraji se podařila dotace již získat v loňském roce, avšak k 31. 12. 2013 Liberecký kraj z celkové částky poskytnuté dotace 154.540.000 Kč vyčerpal pouze 7.688.499 Kč z finančních prostředků SFDI (celková částka zaplacených finančních prostředků na povodňové škody činila v roce 2013 9.045.311,50 Kč, podíl zaplacených finančních prostředků Libereckým kraje činil 1.356.812,50 Kč).

V lednu Liberecký kraj zažádal o převod nevyčerpaných finančních prostředků ze SFDI, které k 31. 12. 2013 činily 146.851.501 Kč. Dne 20. 2. 2014 obdržel Liberecký kraj návrh Smlouvy, ve které se SFDI zavazuje, že na odstranění povodňových škod z června roku 2013 poskytne Libereckému kraji v roce 2014 částku ve výši 146.851.000 Kč jako maximálně 85% spoluúčast při financování povodňových škod z roku 2013.

„Podíl 15% musí na financování povodňových škod z roku 2013 ze svého rozpočtu doložit Liberecký kraj, při využití celkové částky poskytnuté ze SFDI podíl Libereckého kraje činí 25.914.882 Kč,“ uvedl radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Rada kraje také schválila zahájení dalších veřejných zakázek na zhotovitele stavebních prací na objektech poškozených povodní v roce 2013.

Konkrétně se jedná o akce silnice II/288 Bozkov – havárie propustku, silnice III/2916 Hajniště – havárie propustku, silnice III/29011 Raspenava – havárie silnice, silnice III/29011 Ludvíkov pod Smrkem – havárie propustku, silnice III/2904 Oldřichov v Hájích a III/2905 Mníšek – havárie silnic a propustků.

Libereckému kraji nadále chybí finanční prostředky ve výši 100 mil. Kč na odstranění škod na dopravní infrastruktuře způsobenou přívalovými dešti v červenci a srpnu roku 2013.

Dále Rada kraje 4. 3. schválila přijetí další dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 ve výši 601.000 Kč na opravu silnic II. a III. tříd v Libereckém kraji.

Jedná se o nevyčerpanou část dotace z roku 2013, kdy Liberecký kraj získal 29.283.000 Kč z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 na opravy silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji.

„Liberecký kraj v rámci předmětné dotace realizoval akce v celkovém finančním objemu 28.681.941,32 Kč a o zbylou část ve výši 601.000 Kč požádal na rok 2014,“ vysvětlil Vladimír Mastník.

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest