fbpx

4229ascz Ke 28. únoru 2014 byla ukončena realizační fáze projektů operace “Pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru České republiky pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí” (ve zkratce „Zvýšení kvality”).

Celkem bylo v letech 2012 – 2014 v rámci operace Zvýšení kvality pořízeno 106 ks techniky pro Hasičský záchranný sbor České republiky a Správu Národního parku a chráněné krajinné oblasti. Na projekty operace Zvýšení kvality bylo v Integrovaném operačním programu určeno celkem 700 mil. Kč, z toho 85 % způsobilých nákladů spolufinancovala Evropská unie.
Uvedené projekty spočívaly v pořízení techniky a technologií pro Hasičský záchranný sbor České republiky, s cílem zvýšit akceschopnost, mobilitu a efektivitu jeho působení. Hlavním dopadem realizace projektů je zkvalitnění veřejné služby poskytované Hasičským záchranným sborem České republiky pro občany.
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje byl jedním z míst, kam nová technika taktéž putovala. Většinou jsme o nových posilách informovali samostatnými zprávami a nyní veškerou novou techniku shrnujeme. V rámci projektu Pořízení moderní techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí jsme získali celkem 4 cisternové automobilové stříkačky (2x CAS 20/4000/240-S2T, 2x CAS 30 9000/540-S3VH na podvozku Tatra), velitelský automobil, technický automobil a automobilový žebřík Metz AZ32 na podvozku Mercedes.

   To však nebyla jediná mobilní požární technika, která k hasičům do Libereckého kraje v posledních dvou letech zavítala. Další vybavení získali prostřednictvím druhé operace, a to Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách (ve zkratce „Živelní pohroma”). Hlavním cílem projektů operace Živelní pohroma bylo zvýšení mobility a akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky, který je jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému, v případě mimořádných událostí, konkrétně živelních pohrom (zejména povodní a bleskových povodní), a zlepšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci integrovaného záchranného systému na různé mimořádné události, zejm. živelní pohromy.
V garážích na stanicích Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje tak zaparkoval evakuační autobus, technický kontejner, smykový nakladač Bobcat a jako poslední nákladní automobil Tatra 815-731R32.
Pořízené technické prostředky jsou koncipované pro široké využití v integrovaném záchranném systému a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje je již nasadil u řady událostí.

Více o projektech najdete na stránkách GŘ HZS ČR pod následujícím odkazem http://www.hzscr.cz/clanek/informace-o-projektech-operace-zvyseni-akceschopnosti-hzs-cr-pro-zachranne-a-likvidacni-prace-pri-zivelnich-pohromach.aspx

  Informace o programech IOP si mohou zájemci přečíst na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/IOP

Zdroj: HZS Libereckého kraje

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close