Kraj_za_lonsky_rok_obdrzel_na_danovych_prijmech_o_148,_6_mil._Kc_vice,_nez_bylo_puvodne_predpokladano__medium

Letošní rozpočet Libereckého kraje bude v porovnání finančních zdrojů a výdajových potřeb jeden z nejnapjatějších v jeho historii. Schválený rozpočet 2014 sice finančně pokrýval nutné výdaje, řadu činností napříč resorty kraje ale ne.

„Všechny resorty po schválení rozpočtu 2014 byly proto požádány o zpracování svých priorit pro rok 2014, které nebyly rozpočtem pokryty, a které považují za nezbytné v průběhu letošního roku dořešit. Těchto priorit se na ekonomickém resortu sešlo za více jak 562,6 mil. Kč, tj. téměř čtvrtina objemu schváleného rozpočtu na rok 2014,“ uvedl náměstek hejtmana pro ekonomiku Marek Pieter.
Ekonomický resort předložené priority vyhodnotil a orgánům kraje předložil návrh na jejich řešení pomocí dosažených vyšších daňových příjmů z roku 2013. Těch Liberecký kraj obdržel o 148,6 mil. Kč více, než předpokládal rozpočet na rok 2013. Rada i zastupitelstvo kraje návrh po drobných úpravách schválily. „Schválením tohoto opatření se podařilo vyřešit především finanční krytí akcí souvisejících s obnovou dopravní infrastruktury a dalšího majetku ve vlastnictví kraje včetně výstavby Lůžkového hospice pro LK a uspokojit více jak 26% z objemu uplatněných potřeb resorty na rok 2014,“ doplnil náměstek Pieter.
K řešení zbývajících priorit se orgány kraje vrátí po vyhodnocení účetních závěrek a finančním vypořádání rozpočtu kraje za rok 2013. Ty v současné době naznačují, že i v oblasti výdajů za rok 2013 kraj hospodařil dobře, a že z dosažených úspor výdajů roku 2013 bude možné dále finančně řešit i ostatními resorty předložené priority pro rok 2014.

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest