untitled

HARRACHOV – V souvislosti s konáním Světového poháru v letech na lyžích přijedou zajišťovat veřejný pořádek a bezpečnost do města a jeho okolí vyčlenění policisté z celého Libereckého kraje.

Ve dnech 13. – 16. března 2014 se uskuteční v Harrachově závod Světového poháru v letech na lyžích. Je očekáván velký počet návštěvníků hlavně z České republiky a z Polska, kteří se na místo konání budou dopravovat jak svými vozidly, tak hromadnými dopravními prostředky. Z tohoto důvodu připravila Policie České republiky opatření, jehož účelem je zajistit veřejný pořádek a bezpečnost. Cílem tohoto opatření je zabezpečit klidný průběh sportovní akce po celou dobu jejího konání. Dalším úkolem je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a to zejména průjezdnost města. Preventivním cílem je zamezit páchání trestné činnosti, a to zejména krádežím motorových vozidel a vloupáním do nich, kapesním krádeží, výtržnictví a dalším trestných činů.
Na zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti bude dohlížet vedle pracovníků pořadatelské služby a pracovníků security více než dvě stovky policistů z celého Libereckého kraje, které přijede posílit i Speciální pořádková jednotka Ústeckého kraje. Do uvedeného opatření jsou zapojeni policisté pořádkové a dopravní policie, Služby kriminální policie a vyšetřování, příslušníci Cizinecké policie a také psovodi. Ve společných hlídkách budou z českými strážci zákona i policisté z Polska a Německa.

Osobní vozidla diváků budou navedena informačním systémem a dopravními značkami na centrální parkoviště u arény v Harrachově – centrum. V případě zaplnění těchto parkovacích ploch bude využita silnice III/01023 (obchvat) na oboustranné podélné parkování osobních vozidel v úseku od křižovatky se silnicí I/10 po křižovatku s místní komunikací k hotelu Sklář. Ve směru od Polska se v případě potřeby budou osobní vozidla obracet a odstavovat na silnici I/10 pravostranně směrem k Polsku k podélnému parkování postupně od křižovatky se silnicí III/01023 (obchvat). Ve směru od Mýta se osobní vozidla v případě potřeby budou odstavovat na silnici I/10 pravostranně směrem k Harrachovu k podélnému parkování postupně od čerpací stanice v Harrachově k Mýtu. Režim parkovišť zajistí pořadatelem zřízená pořadatelská služba.
Hlavní parkovací možnosti pro vozidla diváků a zájezdových autobusů je centrální parkoviště a silnnice III/01023 – obchvat. Pro vozidla V.I.P., akreditovaných novinářů a závodníků jsou vyčleněna zvláštní parkovací místa jak u arény, tak v místech ubytování.
V době konání Světového poháru v letech na lyžích v Harrachově bude zřízena speciální autobusová doprava „Shuttle Bus“. Tato bude mít výstupní zastávku v Harrachově u základní školy.
Ve směru od Mýta se bude „Shuttle Bus“ v první fázi otáčet na křižovatce silnice I/10-I/14 na Mýtě, v druhé fázi (parkující vozidla diváků budou seřazena na silnici I/10 až na okres Jablonec nad Nisou směrem do Kořenova) se pak bude otáčet na křižovatce v Dolním Kořenově. Ve směru od Polska se budou „Shuttle Bus“ otáčet dle možnosti jednak v prostoru bývalé celnice nebo u sportovního areálu v Polsku. Nové přechodné zastávky pak jsou navrženy na silnici I/10 v Polsku u vlakové zastávky, u bývalé celnice, u parkovacích ploch Huťský rybník a na křižovatce I/10 a III/01023 (obchvat).

V souvislosti s preventivním opatřením Policie ČR žádá návštěvníky akce, aby byli obezřetní a své cenné a osobní věci nenechávali v zaparkovaných vozidlech a na pokojích. Dále žádáme především řidiče, aby byli ohleduplní a respektovali změnu dopravního značení a dodržovali pokyny policistů a pracovníků pořadatelské služby. V případě zásahu složek Integrovaného záchranného systému umožnili bezpečný a rychlý průjezd těchto vozidel.

Zdroj: Policie ČR

Pin It on Pinterest