SAMSUNG CSCV letošním roce se uskuteční 10. ročník soutěže Stavba roku Libereckého kraje, který vyhlašuje Liberecký kraj společně se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Českou komorou autorizovaných techniků a inženýrů ve stavebnictví a Českým svazem stavebních inženýrů.

Na účastníky soutěže i širokou veřejnost čeká několik novinek. První novinkou je rozdělení hlavní ceny do 3 kategorií.

  1. Bytové stavby a stavby občanské vybavenosti
  2. Průmyslové a technologické stavby, dopravní a inženýrské stavby, vodohospodářské a ekologické stavby
  3. Rekonstrukce staveb, památkových objektů, brownfields

Další pozitivní změna je podle krajské radní Ivany Hujerové i v kategorii Dr. Ješe – mohou se přihlašovat buď stavební specialisté, kteří sice žijí v Libereckém kraji, ale své dílo realizovali kdekoli v rámci ČR nebo i světě, ale také ti stavební odborníci, kteří nebydlí v Libereckém kraji, ale jejich dílo se naopak na území kraje nachází. Hlavní podmínkou pro přihlášky do této kategorie je originální architektonické a konstrukční řešení stavby nebo její části, výjimečná energetická úspornost, ojedinělý ekologický význam či použití netradičních stavebních materiálů, případně jiné avantgardní řešení.

Novinkou v kategorii Junior je posunutí věku studentů-přihlašovatelů na hranici 30 let. Rozšíření této kategorie je také možno spatřovat v tom, že v kategorii Junior může uspět jednak student, který studuje na střední nebo vysoké škole v rámci kraje, ale kategorie bude přístupná i studentům z celé ČR i mimo, podmínkou bude pouze bydliště v LK. Kategorie bude rozdělena na středoškolské a vysokoškolské studenty. Samozřejmostí zůstává přiložit k přihlášce aktuální potvrzení o studiu.

Cena hejtmana Libereckého kraje bude i pro letošní ročník vyhrazena Martinovi Půtovi, a to napříč všemi kategoriemi.

„I v letošním ročníku soutěže Stavba roku LK budou moci sami občané Libereckého kraje udělit Cenu Sympatie jednomu z přihlášených stavebních děl a návrhů,“ připomněla Ivana Hujerová.

Přihlášky bude možné podávat od 1. 4. do 2. 6. 2014 na základě podmínek soutěže, které budou s předstihem zveřejněny na webu kraje. Přihlášení budou mít letos možnost svoji práci prezentovat před odbornou porotou, až teprve poté si porota stavby prohlédne v reálu. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny v září.

Stavbou roku Libereckého kraje i nejsympatičtějším stavebním počinem je hotel Port od Máchova jezera.

Loňský 9. ročník soutěže Stavba roku Libereckého kraje byl rekordní! Přihlásilo se 15 staveb a návrhů, do kategorie Sympatie hlasovalo 1394 lidí a byly uděleny 3 zvláštní ceny navíc.

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest