fbpx

SAMSUNG CSCV letošním roce se uskuteční 10. ročník soutěže Stavba roku Libereckého kraje, který vyhlašuje Liberecký kraj společně se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Českou komorou autorizovaných techniků a inženýrů ve stavebnictví a Českým svazem stavebních inženýrů.

Na účastníky soutěže i širokou veřejnost čeká několik novinek. První novinkou je rozdělení hlavní ceny do 3 kategorií.

  1. Bytové stavby a stavby občanské vybavenosti
  2. Průmyslové a technologické stavby, dopravní a inženýrské stavby, vodohospodářské a ekologické stavby
  3. Rekonstrukce staveb, památkových objektů, brownfields

Další pozitivní změna je podle krajské radní Ivany Hujerové i v kategorii Dr. Ješe – mohou se přihlašovat buď stavební specialisté, kteří sice žijí v Libereckém kraji, ale své dílo realizovali kdekoli v rámci ČR nebo i světě, ale také ti stavební odborníci, kteří nebydlí v Libereckém kraji, ale jejich dílo se naopak na území kraje nachází. Hlavní podmínkou pro přihlášky do této kategorie je originální architektonické a konstrukční řešení stavby nebo její části, výjimečná energetická úspornost, ojedinělý ekologický význam či použití netradičních stavebních materiálů, případně jiné avantgardní řešení.

Novinkou v kategorii Junior je posunutí věku studentů-přihlašovatelů na hranici 30 let. Rozšíření této kategorie je také možno spatřovat v tom, že v kategorii Junior může uspět jednak student, který studuje na střední nebo vysoké škole v rámci kraje, ale kategorie bude přístupná i studentům z celé ČR i mimo, podmínkou bude pouze bydliště v LK. Kategorie bude rozdělena na středoškolské a vysokoškolské studenty. Samozřejmostí zůstává přiložit k přihlášce aktuální potvrzení o studiu.

Cena hejtmana Libereckého kraje bude i pro letošní ročník vyhrazena Martinovi Půtovi, a to napříč všemi kategoriemi.

„I v letošním ročníku soutěže Stavba roku LK budou moci sami občané Libereckého kraje udělit Cenu Sympatie jednomu z přihlášených stavebních děl a návrhů,“ připomněla Ivana Hujerová.

Přihlášky bude možné podávat od 1. 4. do 2. 6. 2014 na základě podmínek soutěže, které budou s předstihem zveřejněny na webu kraje. Přihlášení budou mít letos možnost svoji práci prezentovat před odbornou porotou, až teprve poté si porota stavby prohlédne v reálu. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny v září.

Stavbou roku Libereckého kraje i nejsympatičtějším stavebním počinem je hotel Port od Máchova jezera.

Loňský 9. ročník soutěže Stavba roku Libereckého kraje byl rekordní! Přihlásilo se 15 staveb a návrhů, do kategorie Sympatie hlasovalo 1394 lidí a byly uděleny 3 zvláštní ceny navíc.

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close