000000000000000001Lepší podmínky pro chov zvířat, větší přitažlivost zoo pro návštěvníky i více pohodlí. To vše přinese po svém dokončení projekt, nazvaný Centrum aktivního odpočinku Lidové sady.

Výměnou za to, že Zoologická zahrada Liberec zabere stavbou nového vstupu a svého zázemí část dříve veřejně přístupného parku, získali lidé už od loňského léta jako nové místo k relaxaci zahradu areálu Lidových sadů. Ta dříve nebývala pro veřejnost otevřená, pokud zde neprobíhal nějaký program.

Lepší podmínky pro chov zvířat, větší přitažlivost zoo pro návštěvníky i více pohodlí. To vše přinese po svém dokončení projekt, nazvaný Centrum aktivního odpočinku Lidové sady. Ten zahrnuje nejen vybudování nového vstupu do Zoologické zahrady Liberec, ale také stavbu moderního zázemí pro zoo. Jak dílo na konečné tramvaje v Lidových sadech roste, se přišli podívat náměstci primátorky Jiří Rutkovský a Kamil Jan Svoboda.

„Modernizace vstupu a zázemí zoo byla nezbytná nejen pro zvýšení atraktivnosti, ale zejména pro udržení elementární funkčnosti zoologické zahrady. Zoologická zahrada se po modernizaci jistě zařadí mezi nejzajímavější místa, řekl bych mezi ikony turistického ruchu v Liberci,“ sdělil Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro cestovní ruch.

Centrum aktivního odpočinku Lidové sady, jehož stavba přijde na bezmála 82 milionů korun, včetně DPH, by mělo být podle předpokladů dokončeno letošního 22. srpna. „Dodavatel byl vybrán transparentním výběrovým řízením, ve kterém se městu Liberec jako zadavateli podařilo snížit cenu o 35 % a to samozřejmě při zachování kvality a rozsahu. Posuzování nabídek bylo zdlouhavé a poměrně náročné, při takovémto snížení ceny oproti předpokládané ceně museli uchazeči během výběrového řízení prokázat dostatečnou kvalitu své nabídky, například byly vyžádány přesné specifikace dodávaných materiálů u mnoha potenciálně problematických položek,“ sdělil člen výběrové komise na dodavatele stavby Jiří Rutkovský, náměstek primátorky.

LIBEREC | Centrum aktivního odpočinku - návštěva při staveb. prací

Centrum aktivního odpočinku patří mezi soubor projektů Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) – zóna Lidové sady, a je tudíž z 85% financováno z evropských dotací.

„Dnes zoo zabírá plochu 12 hektarů. Expozice leží na půdorysu expozic, starých 80 nebo i 90 let. Budovat moderní zoo v těchto podmínkách znamená například slučování expozic, jejich zvětšování na úkor snižování počtu druhů a podobně. Prostor, který získáme, nám do budoucna pomůže k modernějšímu rozvoji. Na druhou stranu ale vnímáme, že ta plocha, o kterou se zoo rozroste, byla veřejným parkem. Už od loňského léta se snažíme kompenzovat lidem tento krok i tím, že jsme jim otevřeli zahradu kulturního centra Lidové sady,“ uvedl ředitel zoo David Nejedlo. „Lidé tady najdou kromě pěkného prostředí mezi stromy i sociální zázemí, budou mít možnost se také občerstvit v zahradní restauraci, a ta zahrada je natolik veliká, že nabízí opravdu i tiché kouty, kde si budou moci návštěvníci sednout a třeba číst, a nebýt ničím rušení,“ doplnil.

Projekt nespojí neprodyšně areál kulturního centra Lidové sady s areálem zoologické zahrady, jak se někdy lidé mylně domnívají. Cesta mezi zoo a Lidovými sady, lemovaná alejí, zůstane pro pěší a cyklisty zachována i v budoucnu. Zahrada v areálu Lidových sadů se ale na noc z bezpečnostních důvodů zamyká, jak je to u veřejných parků běžné v mnoha městech Evropy.

Zdroj: Liberec mě baví

 

Pin It on Pinterest