untitledDne 5. března 2014 ředitel plk. Mgr. Vladislav Husák uskutečnil zahraniční cestu na Ředitelství Spolkové policie v Pirně.

Účelem pracovní schůzky na úrovni ředitelů policejních ředitelství a vedoucích oddělení cizinecké policie bylo nalezení dalších oblastí vzájemné spolupráce, které by bylo vhodné a smysluplné rozšířit a zintenzívnit.

Účastníky jednání byli za českou stranu přítomni plk. Mgr. Vladislav Husák – ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, plk. Mgr. Petr Jakubec z odboru cizinecké policie a kpt. Mgr. Aleš Kabelka z oddělení mezinárodních vztahů.
Za německou stranu se zúčastnili panovéInspekteurDetlefFritsch – ředitel BPOLD Pirna, POR Olaf Töteberg – vedoucí Inspektorátu Ebersbach, EPHK Arnold – vedoucí oddělení analytiky a PHM Jindřich Thummerer – styčný pracovník pro ČR.

Po přivítání se úvodního slova ujal pan generál Fritsch a vyjádřil přání navázat na dobrou spolupráci mezi oběma ředitelstvími a připomněl, že s Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje již probíhá intenzívní spolupráce v oblastech provádění společných hlídek, školení specialistů na cestovní doklady a vzdělávání specialistů. Pan plk. Husák se představil se jako nový ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a německé kolegy stručně informoval o bezpečnostních prioritách v oblasti své působnosti a o bezpečnostní situaci v Libereckém kraji.
Ze strany pana ředitele Husáka byla jasně deklarována ochota a zájem na zintenzívnění a případném rozšíření dosavadní vzájemné spolupráce s německým partnerem. Přispět k tomu by měly i společné pracovní schůzky na úrovni ředitelů, které by se měly konat několikrát ročně, a také zvýšení četnosti společných hlídek Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Pan ředitel zároveň informoval o připravovaném bezpečnostním opatření v souvislosti s konáním Mistrovstvím světa v letech na lyžích v Harrachově ve dnech 13. – 16. 3. 2014 a navrhl panu Fritschovi vyslat do opatření také hlídky Spolkové policie. Ten souhlasil a úkolem zajistit účast jejich policistů pověřil přítomného pana Töteberga.
Pan generál Fritsch zdůraznil potřebnost osobního setkávání a bezprostředních vzájemných jednání. K tomu mají přispívat pravidelné pracovní schůzky a výměna informací. Zmínil spolupráci na vlakových tratích s policisty z Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Tyto společné hlídky ve vlacích přináší dobré úspěchy. Na základě mezinárodní smlouvy o česko-německé policejní spolupráci bylo podepsáno ujednání s představiteli Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. K tématu společného nasazení sil a prostředků připomněl také účast svých policistů v roce 2009 na Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci. Jako další perspektivní oblast rozvoje spolupráce vidí pan Fritsch tzv. „ JITy“ (společné vyšetřovací týmy). Tato forma spolupráce běží již dva roky pod dohledem státních zastupitelství v Teplicích a Drážďanech.
Dále dostal slovo pan Töteberg, který je vedoucím Inspektorátu Spolkové policie v Ebersbachu. Krátce doplnil, že jedním z dosud nezmíněných úkolů je také spolupráce při povodních, jako byly například ty v letech 2010 a 2011, které ukázaly, že na ně nejsou dostatečně připraveni a jejich polští kolegové také ne.
Ze strany pana ředitele Husáka také zaznělo, že je třeba postupovat ve spolupráci se Spolkovou policií jednotně s Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje. Má zájem na nastavení spolupráce na praktické úrovni, jako například při bezpečnostních opatřeních při sportovních akcích. Dále zmínil také navázání a prohloubení spolupráce s orgány celní správy SRN. Spolupráci by měla Spolková policie rozvíjet především se svým partnerem, kterým je v rámci Krajského ředitelství policie Libereckého kraje odbor cizinecké policie. Pan plk. Jakubec tuto myšlenku podpořil a počet společných hlídek by se mohl zvýšit, stejně tak jako náplň jejich činnosti, kdy po vzoru spolupráce s ústeckými policisty by se společné hlídky mohly provádět i ve vlacích na trase Zittau-Liberec.
Pan Fritsch přijal pozvání od pana Husáka do Liberce na slavnostní předávání ocenění policistům Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, které se bude konat v červnu 2014.
Na závěr požádal pan Fritsch o společnou fotografii a pozval přítomné na oběd do restaurace, kde diskuze pokračovala v osobní rovině a přátelském duchu.
por. Petr Kmínek
14. 3. 2014

Zdroj: Policie ČR

Pin It on Pinterest