Kraj_pokracuje_v_usporach_pri_vypisovani_verejnych_zakazek,_od_zacatku_roku_usporil_temer_9,_8_mil._Kc__mediumLiberecký kraj od začátku letošního roku ušetřil na devíti veřejných zakázkách 9 789 836 Kč.  V období od 1. 1. 2014 do 10. 3. 2014 byly vyhodnoceny 3 veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a 6 veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných resortem investic.

Předpokládaná hodnota všech těchto veřejných zakázek byla 27 510 541 Kč bez DPH. Vysoutěžené částky, resp. ceny dle smluv jsou ve výši 17 720 705 Kč bez DPH. Liberecký kraj tak uspořil 35,58 % z hodnoty zakázek, tedy téměř 9, 8 mil. Kč bez DPH.
„Kromě dosažení úspory ve vysoutěžených veřejných zakázkách Liberecký kraj také velmi důsledně prověřuje zachování kvality dle projektové dokumentace s odůvodněním mimořádně nízkých nabídkových cen v položkách jednotlivých nabídek. Finanční úspora nám umožňuje financovat více potřebných projektů a spolufinancovat odstraňování povodňových škod, které jsme se zavázali dokončit,“ říká ekonomický náměstek hejtmana LK Marek Pieter s tím, že optimální zadávací dokumentace přináší více uchazečů a širší možnosti vybrat co nejvhodnější nabídku.

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest