112Do liberecké spalovny bylo do konce února odvezeno k energetickému využití 2.820 tun odpadů z celkových cca 10 tisíc tun, které zde byly nelegálně shromážděny v minulých letech.

Daří se tak plnit závěry jednání v Liberci a Arnolticích (obec Bulovka)  z  12. 11. 2013 představitelů LK se zástupci agentury SAA (Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH), německého kompetentního úřadu pro řešení nelegálních přeprav odpadů.

Zde se totiž  zástupci SAA zavázali, že v termínu do konce června 2014 zajistí, tedy i finančně, prostřednictvím společnosti SITA CZ a.s., odstranění množství cca 4500 tun  nelegálně dovezených odpadů textilu a směsných plastů do lokality Arnoltice,  původem ze Spolkové republiky Německo.

Pro nakládku odpadů ve formě lisovaných balíků nebo volně ložených odpadů a následný odvoz do spalovny je využíváno šesti kontejnerů o celkovém objemu cca 36 m3. Přepravu v soupravě zajišťují dva nákladní vozy. Průměrná váha odpadů naložených do jednoho kontejneru činí cca 7 tun.  Některé sektory v areálu, původně zaplněné odpady, již byly zcela vyklizeny. Zbývající odpady z předem určených sektorů zůstanou na určených místech pro II. etapu projektu financovanou českou stranou.

„Projekt pokračuje i přes drobné, ale technicky řešitelné problémy dle harmonogramu. Celkové průměrné denní návozy se pohybují v množství cca 60-65 tun,“ řekl náměstek hejtmana LK pro zemědělství a životní prostředí Josef Jadrný.

Ten navštívil Frýdlantsko krátce po svém nástupu do funkce v prosinci 2012, aby se na vlastní oči přesvědčil o množství nelegálního odpadu v bývalém zemědělském areálu v Arnolticích, nyní sloužící mimo jiné ke skladování uhlí, a následcích požárů v  této lokalitě a následně inicioval jednání s německou stranou.

„Tehdy jsem věděl, že jednání budou složitá a budu spokojen, když se do roka s likvidací začne.

Nyní mohu potvrdit, že odvoz odpadů v I. etapě projektu skončí do konce dubna,“ dodal.

Závěrečný kontrolní den se uskuteční v 1. týdnu měsíce května, kdy bude předána závěrečná zpráva a lokalita bude do realizace další etapy odvozu odpadů protokolárně uzavřena.

 Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

 

Pin It on Pinterest