Budova_KU_LK_v_Liberci_mediumRada kraje na svém úterním zasedání rozhodla o zahájení veřejné zakázky na poskytování mobilních hlasových, datových a souvisejících telekomunikačních služeb pro Liberecký kraj. Liberecký kraj jako centrální zadavatel provádí centralizované zadání, při kterém zadává veřejnou zakázku pro krajský úřad a jednotlivé pověřující zadavatele, jimiž je celkem 90  krajských organizací v resortu sociálních věcí, školství, kultury, dopravy, zdravotnictví a životního prostředí. „Mezi těmito pověřujícími zadavateli jsou krajské střední školy, muzea, domovy seniorů, dětské domovy, domovy pro osoby se zdravotním postižením, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Krajská správa silnic Libereckého kraje, Oblastní galerie v Liberci, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Jedličkův ústav, dětské domovy a další organizace,“ vypočítal náměstek hejtmana Marek Pieter, pověřený řízením resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky.

Smlouva s vybraným dodavatelem mobilních telekomunikačních služeb bude uzavřena na dobu 4 let. Nabídky uchazečů budou hodnoceny s využitím elektronické aukce.

„Cílem zadávané veřejné zakázky je snížení cen, které kraj a jeho organizace hradí za mobilní telekomunikační  služby,“ zdůraznil náměstek hejtmana.

Viz také video: http://www.youtube.com/watch?v=tpzY9wRMp7k

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest