2014-03-21_KPMF_informativni_schuzka,vj 001_salStarosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer pozval na informativní schůzku v pátek 21. března 2014 do zasedací místnosti radnice poskytovatele sociálních služeb ve Frýdlantu, spolupracující organizace, uživatele služeb a zástupce zadavatele. Hlavním programem bylo nastolení spolupráce nad vytvořením nového – aktualizovaného komunitního plánu pro Frýdlant, vč. jednotlivých opatření a karet aktivit na období 2015-2020.

Sešlo se 26 zástupců spolupracujících organizací (školy, církve, sociální služby, policie, úřad, …)

Starosta Frýdlantu Dan Ramzer je zástupce zadavatele, tajemnice MěÚ Frýdlant Ing. Veronika Bubeníčková je zodpovědná za realizaci projektu Vytvoření Komunitního plánu města Frýdlant 2015-2020 (KPMF)

Koordinací prací a kompletací KPMF byla pověřena Mgr. Lenka Porubská, která před lety začínala jako místní koordinátor pro komunitní plánování na Frýdlantsku jako zaměstnanec Krajského úřadu LK, v současné době pracuje pro město Frýdlant.

Informativní schůzku moderovaluváděla Mgr. Alena Švejdová, která zároveň vede pracovní skupinu pro osoby závislé, ohrožené sociálním vyloučením a pro národnostní menšiny. Do této skupiny patří i vedoucí odboru sociálních věcí Bc. Lucie Andršová. Pracovní skupinu pro seniory a osoby se zdravotním postižením povede Bc. Věra Jurkovičová, vedoucí frýdlantského Střediska sociální péče.

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest