Stavba_obnovy_silnice_Chrastava_N._Ves_mediumPředání staveniště pro zahájení 2. etapy obnovy silnice po povodních 2010 II/592 se uskuteční 27. Března v 9 hodin na Obecním úřadě v Nové Vsi.

Hlavní stavební í práce budou totiž prováděny v katastru obce Nová Ves, a také Mníšek a Andělská Hora.

Pracovního setkání se zúčastní hejtman LK Martin Půta, radní pro dopravu Vladimír Mastník, vedoucí odboru dopravy Jan Čáp, Petr Kadlec, vedoucí územního technicko-správního oddělení Západ Krajské správy silnic Libereckého kraje a další hosté.

„Stavba se skládá ze tří etap (II, IV, V Etapy) v celkové délce cca 7,5km. Stavební náklady dle SoD činí 151 805 130 Korun bez DPH,“ uvedl Petr Kadlec.

Zhotovitel je sdružení firem Strabag a.s. a SaM silnice a mosty a.s.

„Stavební dílo je financováno z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj –  dotační program: Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou,“ připomněl Vladimír Mastník.

Zahájení stavebních prací se uskuteční v dubnu letošního roku, ukončení stavby se předpokládá v květnu 2015.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest