Prednasi_Jiri_Nemec_mediumV zájmu zlepšení komunikace a zvyšování odbornosti zaměstnanců obecních a městských úřadů obcí Libereckého kraje pořádá správní odbor na krajském úřadě čtvrtletně pravidelné konzultační dny pro prvoinstanční přestupkové orgány.

Tyto konzultační dny jsou určeny pro pracovníky zajišťující výkon agendy přestupků – zejména veřejný pořádek, občanské soužití a majetek, proto se jich účastní zejména starostové a příslušní úředníci obecních úřadů.

„Účastníci konzultačních dnů jsou v jejich průběhu seznamováni s výkladovými stanovisky a judikaturou Nejvyššího správního soudu, upozorňováni na v praxi zjištěné nedostatky a samozřejmě jsou zodpovídány v obecné rovině i případné dotazy,“ uvedl Jiří Němec, vedoucí správního odboru KÚ LK, s tím že odborným garantem konzultačních dnů je Pavlína Kroupová, vedoucí oddělení přestupků a voleb a kolegové Valášek a Kadlec.

Pravidelné konzultační dny pro agendu přestupků jsou dalším krokem v dlouhodobé strategii krajského úřadu.

„Jde nám o to, aby veřejná správa fungovala kvalitně a výstupy z ní byly vždy zákonné a věcně správně nejen na krajském úřadě, ale také a možná především, ve všech 215 obcích Libereckého kraje,” zdůraznil Jiří Němec.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest