Detrichov_-_frezovani_mediumZástupci Krajské správy silnic Libereckého kraje převzali v pondělí 24. března  staveniště v obcích Dětřichov a Velký Grunov. Jedná se o první dvě stavby, které byly poškozeny povodní v roce 2013 a které byly zahájeny v letošním roce.

„Celkem nás takových staveb pro letošní rok čeká ještě přibližně šedesát,“ prozradil krajský radní pro dopravu l Vladimír Mastník.

V Dětřichově na silnici III/03513 dojde k opravě 3 propustků, které byly poškozeny při přívalových deštích v 06/2013. Na základě výběrového řízení uspěla firma 1. Jizerskohorská stavební. Akce bude dokončena do 2,5 měsíců od předání staveniště,“ řekl radní s tím, že celkové stavební náklady činí 2 004 567 Kč, včetně DPH.

Ve Velkém Grunově na silnici III/26834  bude provedena oprava nábřežní zdi. Ta byla poškozena při přívalových deštích v 06/2013. Na základě výběrového řízení uspěla firma ZEPS s.r.o. Akce bude dokončena nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště. Celkové stavební náklady činí 4 186 811 Kč, včetně DPH.

Vlivem veřejných zakázek klesly předpokládané ceny veřejných zakázek. U akce „Oprava dopravní infrastruktury po povodni 2013 – III/03513 Dětřichov “ činila předpokládaná hodnota zakázky: 2 694 509,- Kč bez DPH, u akce „Oprava dopravní infrastruktury po povodni 2013 III/26834 Velký Grunov – havárie nábřežní zdi“ činila předpokládaná hodnota zakázky 5 009 052,- Kč bez DPH.

V loňském roce získal Liberecký kraj dotaci ve výši 154.540.000 Kč na odstraňování škod po povodni v roce 2013, za předpokladu doložení výše 15 % na spolufinancování.

Ke dni 31. 12. 2013 Liberecký kraj z celkové částky 154.540.000 Kč vyčerpal 7.688.499 Kč z finančních prostředků SFDI (celková částka zaplacených finančních prostředků na povodňové škody včetně vlastního podílu činila 9.045.311,50 Kč).

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest