fbpx

TUL_-_ilustracni_foto_mediumRada LK navrhla Zastupitelstvu LK schválit účelovou dotaci na projekt Cena hejtmana Libereckého kraje pro studenty Technické univerzity Liberec ve výši 50 tisíc Kč.

Dotace bude využita k ocenění nejlepších absolventů v magisterských studijních programech nebo bakalářských studijních programech, uskutečňovaných fakultami nebo vysokoškolskými ústavy TUL v souladu se statutem Ceny hejtmana Libereckého kraje pro studenty TUL.

„Cílem udělení Ceny hejtmana Libereckého kraje je ocenit vynikající výsledky ve vzdělávací i vědeckovýzkumné činnosti, kterých dosáhli absolventi Technické univerzity v Liberci při svém studiu TUL a podpořit tak jejich osobní rozvoj,“ řekl hejtman.

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, iniciativu Libereckého kraje přivítal.

„S panem hejtmanem jsme na toto téma několikrát hovořili a informoval jsem jej, že se s podobnými oceněními třeba ze stran města lze setkat u některých jiných vysokých škol. Myslím, že to je správné rozhodnutí, ze kterého budou profitovat nejen úspěšní studenti ale i Liberecký kraj. Je potřeba, aby vzdělaní lidé v kraji zůstávali a přispívali k jeho rozvojům. Naši studenti to už dělají, když se zapojují do řešení aktuálních problémů kraje například v oblasti úspor energií, turismu, architektonických návrhů apod. Byla by škoda, kdyby tito studenti, kteří mají k Liberecku pozitivní vztah, odcházeli do jiných krajů. Proto má smysl každá podpora, která přispěje ke vzdělanosti stálých obyvatel našeho kraje. Řada firem už na to přišla a jsem rád, že se k nim připojuje i vedení Libereckého kraje,“ řekl rektor.

Cena může být podle něj v každém akademickém roce udělena jednomu studentovi bakalářského studijního programu a jednomu studentovi magisterského studijního programu na každé fakultě (ústavu).

„Maximální výše odměny pro jednoho studenta může činit 10.000 korun,“ informoval Martin Půta s tím, že cena bude spolu s diplomem předána na slavnostní promoci absolventů zástupcem Libereckého kraje.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close