Budova_KU_LK_v_Liberci_mediumRada Libereckého kraje  včera  schválila „Zprávu o stavu romské menšiny Libereckého kraje za rok 2013.

Zpráva se každoročně vypracovává na základě usnesení vlády ČR a je podkladem pro přípravu „Zprávy o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013“, která bude předložena vládě k projednání do 30. září 2014.

Zpráva vychází z výsledků výzkumných studií provedených ve sledovaném období na území kraje a z dalších dat získaných od jednotlivých odborů Krajského úřadu Libereckého kraje, městských úřadů a dalších institucí spolupracujících při řešení romských záležitostí (Úřad práce ČR, Policie ČR).

Zpráva je členěna do 10 základních kapitol:

  1. Základní údaje o situaci romské menšiny v kraji.
  2. Institucionální zabezpečení a politika romské integrace na úrovni kraje a obcí.
  3. Zhodnocení situace Romů v oblasti vzdělávání.
  4. Zhodnocení situace Romů v oblasti zaměstnanosti.
  5. Zhodnocení situace Romů v oblasti bydlení.
  6. Zhodnocení situace Romů v sociální oblasti.
  7. Zhodnocení situace Romů v oblasti zdraví.
  8. Zhodnocení bezpečnostní situace Romů.
  9. Rozvoj romské kultury a jazyka.
  10. Hlavní doporučení ke zlepšení situace romské menšiny a další doplnění.

„Ze zaslaných podkladů je patrné, že k řešení romské otázky přistupují jednotlivé obce rozdílně a v následujícím období je zapotřebí se v rizikových lokalitách kraje zaměřit na podporu terénní sociální práci a metodickou podporu obcím,“ uvedl radní pro sociální věci Petr Tulpa.

Mezi obce, kde se otázkou romské menšiny a sociálně vyloučených lokalit zabývají intenzivně, patří podle něj například Velké Hamry a Ralsko. V těchto obcích také od začátku roku 2013 působí Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR.

Podrobná zpráva je zveřejněna na webových stránkách:  http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/page322/romove

 Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest