Lonska_cena_S._Jese_-_Lomnice_n._P._mediumLiberecký kraj a partnerské organizace vyhlašují jubilejní 10. ročník soutěže Stavba roku Libereckého kraje. Cílem je seznámit veřejnost se současnými výsledky stavebních činností a architektonické tvorby v našem kraji.

V letošním roce bude uděleno několik cen. Hlavní cena Stavba roku Libereckého kraje 10. ročník – Cena doc. Ing. arch. Hubáčka dr. h. c. je nově rozdělena do tří kategorií:  1. Kategorie bytových staveb a staveb občanské vybavenosti, 2. Kategorie průmyslových a technologických staveb, dopravních a inženýrských staveb, vodohospodářských a ekologických staveb, 3. Kategorie rekonstrukcí staveb, památkových objektů a brownfields. V roce 2013 soutěžilo 15 staveb.

Dále mohou zájemci přihlašovat svoje stavební díla do Ceny Ing. Dr. Štěpána Ješe 2014 a Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2014.

„Cílem juniorské kategorie je podchytit zájem a přínos budoucích stavařů a architektů z Libereckého kraje, hledat unikátní studentské projekty a talenty,“ uvedla krajská radní Ivana Hujerová, pověřená vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, s tím, že JUNIOR je určen pro studenty stavebních oborů do 30 let.

Společně bude v září vyhlášena Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2014 a Cena hejtmana Libereckého kraje 2014.  Vloni hlasovalo rekordních 1394 lidí.

Letos bude již podruhé vyhlášena Osobnost stavebnictví Libereckého kraje.

„V této kategorii bude vybírat odborná porota z návrhů, které mohou zaslat odborníci ze stavebnictví, zástupci Technické univerzity a Libereckého kraje. Podmínkou je, že cena nebude udělována in memoriam,“ připomněla krajská radní.

Svoje stavební díla budou prezentovat přihlašovatelé před odbornou porotou ve středu 18. června v multimediálním sálu Krajského úřadu Libereckého kraje.

Přihlášky je možné podávat od 1. dubna do 2. června 2014 na základě podmínek soutěže, které jsou zveřejněny na webu kraje a soutěže. Přihlášení budou mít letos možnost svoji práci osobně prezentovat a až teprve poté si odborná porota stavby prohlédne v reálu.

Veškeré informace o podmínkách a pravidlech soutěží včetně přihlašovacích formulářů naleznete na webových stránkách www.stavbarokulibereckehokraje.cz. Případné dotazy směřujte na tajemnici soutěže: Bc. Markéta Coufalová, tel. 485 226 552485 226 552, marketa.coufalova@kraj-lbc.cz.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Pin It on Pinterest