Trilex_il._foto_mediumOd prosince 2014 bude regionální železniční doprava na tratích Dresden –Bischofswerda – Görlitz a Dresden – Bischofswerda – Zittau – Liberec vedena pod jménem „trilex”.

„Rozhodli jsme se stávající území trilexu rozšířit tak, aby naše vlaky jezdily pod tímto jménem i v tzv. východosaské síti,”  řekl Andreas Trillmich, který je ve firmě Vogtlandbahn-GmbH odpovědný za trilex. V rozšířené síti je slabika „tri” ještě jednou za tři regiony, které bude „nový” trilex spojovat: z Drážďanského údolí Labe přes vrchy Horní Lužice do Zhořelce a do Žitavy a dále údolím Lužické Nisy do Liberce. V jízdním řádu se mezi Drážďanami, Zhořelcem a Žitavou moc nezmění. Na obou větvích budou nadále v dvouhodinovém taktu jezdit vlaky, které zastavují ve všech stanicích a zastávkách. Tyto vlaky budou označeny jako TL60 a TL61. Tak jako dnes, budou na obou větvích jezdit ve dvouhodinovém taktu také zrychlené vlaky, které zastavují jen v důležitých stanicích. Tyto vlaky se budou jmenovat „trilex express” a budou označeny TLX1 a TLX2. 5 párů vlaků TLX2 bude jezdit v trase Dreden – Zittau – Liberec.

Pro cestující se servis zlepší. Objednatelé se rozhodli, že v každém vlaku trilexu bude k dispozici průvodčí, který cestujícím poradí a jízdenku prodá bez příplatku. Andreas Trillmich koncepci vysvětlil: „Pro nás je to výhledové rozhodnutí za větší kvalitu železniční dopravy. Naši cestující mohou jednoduše nastoupit do vlaku a vyjet. Jízdenku si pak bez přirážky zakoupí u průvodčího ve vlaku. Kromě toho bude průvodčí vždy k dispozici, jako kompetentní a vlídný poradce.” Se ZVONem jsme se také dohodli, že ve stanicích Bischofswerda, Bautzen, Löbau, Görlitz a Zittau se budou i nadále prodávat jízdenky.

V prosinci 2014 převezme Vogtlandbahn-GmbH (VBG), podnik skupiny Länderbahn, regionální dopravu ve východním Sasku na tratích Dresden – Bischofswerda – Görlitz příp. Zittau (– Liberec) pod jménem „trilex”. Dopravní výkon představuje asi tři milióny vlakových kilometrů za rok. Bude nasazeno 22 vozidel typu Desiro. Smlouva aktuálně platí po dobu 4 let. Společnost Vogtlandbahn-GmbH vysoutěžila tuto smlouvu v rámci celoevropského výběrového řízení objednatelů: Účelové sdružení IDS Horní Labe (Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe – Z-VOE) a Účelové sdružení IDS Horní Lužice / Dolní Slezsko (Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien – ZVON) na saské straně a Liberecký kraj na české straně.

Kontakt:

Christine Hecht

Die Länderbahn

Bahnhofstr. 18

D-93047 Regensburg

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest