POSEC_logoMěstská konference k 10. výročí Poradního a setkávacího centra ve Frýdlantě (POSEC) byla určena pro všechny, kdo chtějí, mohou a umějí ovlivnit konzumaci alkoholu, kouření a užívání drog dětmi a osobami mladšími 18 let (KADDEMF) nebo se o tuto problematiku zajímají. V kinosále sedm a půl tisícového města se sešla sedmdesátka účastníků. Z konference, která byla součástí procesů komunitního plánování, bude zpracován elektronický sborník příspěvků, kde budou publikovány i návrhy opatření. (aš)  Více

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest