top

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor rozdělila v letošním roce mezi školy a organizace pracující s mládeží přes čtvrt miliónu korun na podporu ekologické výchovy dětí. Prostředky pomohou projektům zaměřujících se na výzkumné práce, pozorování živočichů či rostlin, péče o přírodní zajímavosti, ekosystém lesa nebo regionální problémy. Konkrétně se podařilo například zrealizovat několik ekologicko-výchovných projektů, kde si žáci mohou své teoretické znalosti ozkoušet i v praxi, podpořeny byly ekosoutěže, kde se žáci zábavnou a motivační formou  dozvědí o vztazích v přírodě. Nadace také pomohla s vybudováním několika ekologických zahrádek u škol nebo s vícedenními poznávacími pobyty dětí přímo v Jizerských horách.V letošním roce jsme podpořili 18 žádostí rekordní částkou 260 388,- Kč“, upřesnil Ondřej Petrovský, ředitel nadace.

                Grantový program ekologické výchovy dětí má za sebou již dvanáctiletou historii a celkově bylo podpořeno 149 projektů souhrnnou částkou 2 028 753,- Kč. Zájem škol se každým rokem zvyšuje, což svědčí mimo jiné o tom, že učitelé vnímají téma ekologické výchovy jakožto důležité. Nadace se jim v tom snaží pomoci nejen radou, ale hlavně finančním příspěvkem, který by se v napjatém rozpočtu škol hledal jen stěží. „Pozitivně vnímám i fakt, že se každým rokem zvyšuje úroveň a kvalita projektů a ekovýchova již rozhodně není na chvostu zájmu“, doplnil Petrovský.

            Žádostí se každý rok sejde mnohem více, než kolik je nadace schopna podpořit. Výběr těch nejlepších zajišťuje šesti členný poradní sbor složený z řad odborníků na ekologickou výchovu. V letošním roce bylo hodnoceno 33 projektů, žádající o více jak 593 000,- Kč. Konečné slovo má vždy ještě správní rada nadace, která příspěvky schvaluje. Grantový program je financován převážně z prostředků firem, které se rozhodli nadaci podpořit. Loni se na tento účel podařilo získat necelých 150 000 korun a zbývající prostředky dodává každým rokem nadace ze svého. „Celý projekt by byl bez štědré pomoci našich dárců nemyslitelný a patří jim ohromný dík“, uzavřel Petrovský.

Více informací:

            Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor,

            tel.: 605 701 503605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz, www.jizerky.ecn.cz

Zdroj: Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Pin It on Pinterest