il._foto_mediumSystém kontroly projektů ROP Severovýchod je nastaven správně. Učiněná opatření, která zamezila neoprávněnému proplacení dotace, to jednoznačně prokazují.
Liberec – Ovlivnění systému hodnocení a administrace projektů předkládaných v rámci programu ROP Severovýchod není podle Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod možné. Zároveň se prokázalo, že v minulosti učiněná opatření, která zamezila neoprávněnému proplacení dotace, jsou účinná a systém je nastaven správně. To je jednoznačná reakce na otázky, které se vynořily v souvislosti s policejním vyšetřováním. To se týká dvou projektů předložených na liberecké pobočce. Ani u jednoho z nich nebyly doposud proplaceny žádné finanční prostředky.

Vyšetřování se týká projektů „Oddychová zóna na Perštýně“ a „Centrum podpory geotermálního využití energie“, které předložila nezisková organizace Geotermální energie pro občany (GEPO). Oba projekty jsou součástí Integrovaného plánu rozvoje města Liberec, které samo rozhoduje o tom, jaké projekty do tohoto plánu zařadí. Následně jejich nositelé mají možnost požádat o dotaci z Regionálního operačního programu. Úřad v případě projektů zařazených do IPRM pouze ověřuje, zda splňují minimální technickou kvalitu. K výběru projektů tedy dochází na úrovni města Liberec, nikoliv na úrovni ROP Severovýchod.

První jmenovaný byl schválen k podpoře, ale nebyla u něj podepsána smlouva o poskytnutí dotace. „U Centra podpory geotermálního využití energie došlo nyní k pozastavení projektu vzhledem k policejnímu vyšetřování, avšak bez ohledu na něj byl projekt vzhledem k žadateli, jímž je nezisková organizace a také vzhledem k vlastnické struktuře, od počátku veden jako rizikový. Tyto skutečnosti vedly Úřad Regionální rady k tomu, aby požadoval úpravu finančního plánu projektu a stanovil, že k proplacení dotace dojde až po skončení realizace celého projektu a po celkové rozšířené kontrole projektu,“ objasnil ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák. To potvrzuje i předseda Regionální rady Severovýchod a hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Projekt byl schválen do IPRM ještě před mým zvolením do funkce předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.  Projekt byl podle mých informací od počátku považován za rizikový, proto tam proběhlo několik kontrol. Důležité je, že nebyly dosud vyplaceny žádné dotační peníze,“ řekl hejtman.

K rozšířené kontrole projektu Centra podpory geotermálního využití energie byla stanovena skupina složená z kontrolorů Úřadu z Liberce a Hradce Králové a externího experta. „Toto širší složení bylo zvoleno záměrně, aby se do kontroly maximálně promítly zkušenosti více osob i  více územních odborů a bylo tak zajištěno, že kontrola odhalí sebemenší chybu. U tohoto projektu jsme tušili, že nebude vše v pořádku,“ podotkl Zdeněk Vašák a dodal: Bohužel se rizika nyní potvrdila, avšak zároveň se ukázalo, že v minulosti učiněná opatření byla správná a účinná. Díky dobře nastavenému systému řízení rizik a kontroly nedošlo doposud k proplacení žádných finančních prostředků.“

Mezi osmi obviněnými osobami jsou také dva zaměstnanci liberecké pobočky Úřadu Regionální rady Severovýchod. Jeden z nich je stíhán vazebně, druhý na svobodě. „Z hlediska obvinění dvou zaměstnanců liberecké pobočky ze spáchání trestného činu jsme přesvědčeni, že nemohlo dojít k jakémukoliv ovlivnění hodnocení a administrace projektu. Systém je nastaven tak, že jakékoliv ovlivnění neumožňuje,“ zdůraznil Zdeněk Vašák. Tuto skutečnost prokazují i audity, externí kontroly i metodické vnitřní kontroly provedené v minulosti, které nezjistily na Úřadu Regionální rady Severovýchod žádné závažnější nedostatky. „Nastalá situace je pro nás velmi nepříjemná. Pevně věříme, že se vznesená obvinění nepotvrdí. Znovu zdůrazňujeme, že díky kvalitně nastavenému systému a v minulosti stanoveným opatřením nedošlo k neoprávněnému proplacení finančních prostředků,“ uzavírá ředitel Vašák.

 

Situací v ROP Severovýchod se velmi intenzivně zabývá i Evropská komise. V této souvislosti si vyžádala podklady od Řídícího orgánu a Policie. Úřad ve svých vyjádřeních deklaroval, že nebude předkládat žádné výdaje k certifikaci do vysvětlení této situace. Projekty realizované v rámci Regionálního operačního programu jsou předfinancovány ze státního rozpočtu a v této souvislosti by nemělo být financování projektů ohroženo. V tuto chvíli otázky spojené s proplácením peněz intenzivně komunikujeme s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Policie zasahovala v liberecké pobočce Úřadu v úterý 1. dubna 2014. S sebou si odnesla dokumentaci týkající se dvou projektů, u nichž je žadatelem nezisková organizace Geotermální energie pro občany (GEPO). Chod pobočky byl omezen pouze jeden den. Ihned následující den byl provoz obnoven.

Silvie Špryňarová, tisková mluvčí
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Pražská 320/08, 500 04 Hradec Králové

tel.: +420 774 000 538+420 774 000 538

email: s.sprynarova@rada-severovychod.cz

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest