Ivana_Hancvenclova_vyprostuje_vyra_mediumJindřichovice pod Smrkem  – Samce výra velkého, naši největší sovu, nalezl na sklonku minulého týdne člen Stráže přírody Libereckého kraje. Sova uvízla na ostnatém drátě na pastvině nedaleko Jindřichovic pod Smrkem, kde si jí všiml strážce a zároveň zaměstnanec oddělení ochrany přírody Krajského úřadu LK Radomír Studený, který zde zrovna kontroloval zdejší přírodní památku Kamenný vrch.

Výři podle něj loví v nočních hodinách pomalým klouzavým letem těsně nad zemí, což se tomuto samci pravděpodobně stalo osudným.

„V obdobných případech čeká na uvězněné opeřence pomalé umírání z důvodu zranění či nedostatku potravy a vody,“ řekl strážce.

„Shodou okolností jsem zastihl nedaleko uživatele pozemků, který přislíbil, že ostnatý drát z pastviny odstraní, „dodal.

Ten na pomoc povolal  telefonem  pracovnici  Centra pro zvířata v nouzi ARCHA při ZOO Liberec Ivanu Hancvenclovou.  Výra poté  společnými silami  vystříhali z drátů a odvezli na vyšetření.

„Z rentgenového vyšetření na veterinární klinice v Růžodole vyplynulo, že pták sice nemá křídlo zlomené, ale došlo k poškození ramenního kloubu a zpřetrhání vazů a nervů,“ popsala těžký zdravotní stav zachráněného výra Ivana Honcvenclová s tím, že první dva dny po vyšetření byl výr velmi vysílený a apatický.

„Potravu a tekutiny jsme do něj dostávali s obtížemi. Poté se naštěstí vzpamatoval a nyní už žere s velkou chutí,“ dodala.

Podle posledních  zpráv ze záchranné stanice  vinou ochrnutého  křídla zůstane  s největší pravděpodobností   sova, žel, trvale handicapovaná a stane se tak prvním obyvatelem nově zbudované výří voliéry.

Tato voliéra se nachází v Centru pro zvířata v nouzi ARCHA, které slavnostně otvírá dne 17. dubna své pracoviště na adrese Ostašovská 570 v Liberci.

Stráž přírody je veřejnosti známá hlavně z území národních parků a chráněných krajinných oblastí, kde dohlíží na dodržování zákonů na ochranu přírody. Své strážce přírody však mohou ustanovovat také krajské úřady.

„Na území Libereckého kraje mimo území CHKO a KRNAPu nyní pracuje dalších 18 dobrovolných strážců. Pro srovnání v republikovém měřítku v našich národních parcích působí přibližně 60 strážců přírody, při chráněných krajinných oblastech okolo 330 strážců a při krajských úřadech jich působí 250,“ vypočítal Radomír Studený.

Strážci jsou podle něj v drtivé většině dobrovolníci z řad odborné i laické veřejnosti. Osoba strážce požívá statutu úřední osoby jako například příslušníci policie a v terénu je oprávněn ukládat blokové pokuty při spáchání přestupků. Strážci působí také jako osvětoví pracovníci, přednášejí dětem, provádějí turisty naší přírodou a často jsou zapojeni do mapování výskytu chráněných druhů  zvířat a rostlin.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest