Sbirka_ve_vestibulu_budovy_KU_LK,_U_Jezu,_v_Liberci_mediumSbírka je prováděna shromažďováním příspěvků na bankovním účtu, zřízeném výhradně pro tento účel a dvěma pokladničkami, které jsou putovní v oblasti Libereckého kraje.

Přihlásit se o jejich umístění ve firmách, obchodech, městských úřadech atd. je možné na tel.734 435 302734 435 302.

Číslo sbírkového účtu: 717 378 4001 7173784001/5500.

Pokladničky započaly svoji pouť ve vstupní hale budovy Krajského úřadu Libereckého kraje, U jezu, v Liberci a v budově Nového magistrátu Města Liberce.

Jejich aktuální umístění naleznete na našem webu. Sbírka je konána na dobu neurčitou.

Vybrané prostředky budou použity na vybavení lůžkového hospice, pomůcek, zařízení a zdravotnického materiálu potřebného k poskytování hospicové paliativní péče.

Přispěvatelé budou se svým souhlasem zapsáni na seznam dárců, který bude umístěn na webových stránkách Hospicové péče sv. Zdislavy, o.p.s. a na pamětní desce, která bude umístěna v budoucím Hospici sv. Zdislavy.

Předem ze srdce děkujeme všem za příspěvek a všechny přispěvatele ujišťujeme, že vybrané prostředky budou účelově použity s maximální obezřetností a efektivitou.

Viz také: http://www.hospiczdislavy.cz/hospic-sobe/

Kontakt: Marta Kašparová – pracovnice Poradny Zdislava, redaktorka webu Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., e-mail: marta.kasparova@hospiczdislavy.cz, tel.: +420 734 435 302+420 734 435 302

www.hospiczdislavy.cz

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest