2014417856448649

Nový hospic, který by měl být otevřen 1. ledna 2015 v bývalém dětském domově v Liberci, postupně získává finance na nákup nezbytného vybavení. V úterý 15. dubna 2014 obdržela obecně prospěšná společnost Hospicová péče sv. Zdislavy, která buduje zařízení společně s Libereckým krajem coby hlavním investorem stavby, peněžní dar ve výši 105 tisíc korun od Nadačního fondu Umění doprovázet. Částka bude sloužit na zakoupení tří polohovacích lůžek pro těžce nemocné pacienty.

Hospicová péče sv. Zdislavy poskytuje své služby na Liberecku již od roku 2009. Jejím hlavním cílem je přispět ke zlepšení péče o umírající a jejich blízké na Liberecku, kde zatím stále chybí hospic lůžkový. Stávající situaci v regionu se snaží napravit, a proto již několik let provozuje domácí hospic.

Budovaný nový lůžkový hospic bude mít kapacitu 28 míst. „V brzké době bude probíhat rekonstrukce objektu, ve kterém hospic vznikne, a to v bývalém dětském domově v ulici U Sirotčince v Liberci,“ říká Taťána Janoušková, ředitelka domácího hospice.

„Abychom mohli v tomto nově otevřeném hospici poskytovat kvalitní paliativní péči, potřebujeme nyní velmi urgentně sehnat také finanční prostředky na jeho zařízení. Např. 28 polohovacích lůžek s příslušenstvím vyjde na 1,75 miliónů korun,“ konstatuje Taťána Janoušková. Nemalou částku spolkne rovněž další vybavení lůžkového hospice, režijní materiál a také vzdělávání pečovatelů a sester, kteří mají o práci v lůžkovém hospici zájem.

Aktuální finanční dar, který společnost Hospicová péče sv. Zdislavy dostává od Nadačního fondu Umění doprovázet, pochází z projektu fondu s názvem Přístroje a zdravotnické pomůcky. „Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají nejen zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi, ale také velmi usnadňují práci ošetřujícího personálu,“ říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu.

Podle jejích slov se jedná například o elektrická polohovací lůžka, kontinuální dávkovače léků, oxygenátory, což jsou přístroje k aplikaci kyslíku, antidekubitní matrace, odsávačky, infuzní pumpy, invalidní vozíky, toaletní vozíky, chodítka a další pomůcky, které patří mezi důležité vybavení hospice. „Jsme velice rádi, že se po mnoha letech konečně daří uskutečnit záměr výstavby kamenného hospice v Libereckém kraji a že jsme i my mohli pomoci,“ dodává Hana Haráková. Obecně prospěšná společnost Hospicová péče sv. Zdislavy(www.hospiczdislavy.cz) v současné době poskytuje kromě domácí hospicové péče i další služby jako jsou sociální odlehčovací služby, poradenské služby, půjčovnu zdravotnických pomůcek atd. Během svého fungování poskytla své komplexní služby již mnoha desítkám nevyléčitelně nemocných pacientů (většinou s onkologickým onemocněním) a jejich rodinám. Stavba a provozování lůžkového hospice je navazujícím projektem na domácí hospicovou péči a představuje především možnost zajištění péče o terminálně nemocné pacienty, kteří nemohou z rodinných či zdravotních důvodů využít domácí hospicovou péči.

Autor / zdroj: Jiří Langer

Pin It on Pinterest