zednicke_prace

Tajemník MěÚ Hejnice oznamuje, že přijímá nabídky zájemců na obsazení volného pracovního místa na středisku služeb do hlavního pracovního poměru nebo na dohodu na dobu určitou ( po dobu nemoci).
Pracovní pozice – zedník. Základní (obecná) náplň práce – zednické a údržbářské práce. Kladené požadavky – výuční list v oboru, řidičské oprávnění skupiny „B“. Praxe v oboru a reference z předešlého zaměstnání výhodou. Možný nástup: Ihned nebo po vzájemné dohodě. Písemná přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, stručný přehled předešlých zaměstnání, datum a podpis. Kopii výučního listu. Platová třída odpovídající druhu vykonávané práce 5.
Přihlášku je možno doručit na podatelnu MěÚ Hejnice osobně nebo doporučeně poštou. Přihlášky se přijímají do odvolání.
Mgr. Karel Kopecký, tajemník MěÚ Hejnice

Pin It on Pinterest