Charitativní běh

Mezinárodní klub studentů při naší univerzitě pořádal v neděli 27. dubna pro Nadaci Olgy Havlové charitativní běh. Na startovném se vybralo přes 21 000 korun.

Charitativního běhu s názvem “Běžím, co můžu – pomůžu” kolem harcovské přehrady se v nedělních odpoledních hodinách zúčastnilo 206 registrovaných běžců všech věkových kategorií. Částku, kterou se podařilo vybrat na startovném, dostane Alois Serbus (26), pro nějž je více jak 21 000 korun významným příspěvkem na nákup sportovního invalidního vozíku. Ten stojí okolo 75 000 korun.

Akce, kterou uspořádali studenti z klubu Erasmus Student Network (ESN) při Technické univerzitě v Liberci, byla součástí projektu Social Erasmus. Tento projekt se snaží zapojit zahraniční studenty, kteří přijeli na stáž na libereckou univerzitu, do veřejného života a do rozvoje a pomoci místní veřejnosti.

K realizaci nápadu uspořádat tuto akci přispělo navázání spolupráce studentského klubu ESN s Nadací Olgy Havlové. Na základě dohody vybraly tyto organizace konkrétního žadatele o finanční pomoc z Libereckého kraje.

„Jsem velice překvapen tím, kolik lidí se tu sešlo a jaká skvělá atmosféra tu panuje. V areálu liberecké přehrady jsem poprvé a moc se mi tu líbí. Pokud se běh bude pořádat i příští rok, rád bych se zúčastnil třeba na mém speciálně upraveném kole,“ uvedl příjemce výtěžku z nedělního charitativního běhu Alois Serbus.

Závod, ve kterém nešlo o čas, ale o účast, rozdělili organizátoři do pěti kategorií, vybrali si všichni účastníci – od dětí až po profesionální sportovce, kteří si okruh kolem přehrady zaběhli dvakrát. Nejvíce účastníků bylo v dětské kategorii do 15 let, kde se sešlo 61 běžců.

Liberečtí studenti zajistili také dobrý servis a doprovodný program. O nejmenší děti rodičů-účastníků se na dětském hřišti staraly studentky z fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. První pomoc byly připraveny poskytnout sudentky z ústavu zdravotnických studií, které také zájemcům měřily tlak. Zástupci neziskové organizace Elva Help předvedli šikovné asistenční psy a jejich výcvik a stánek sdružení Tulipán nabídl výrobky ze své dílny.

Radek Pirkl

Klub ESN Liberec

Mezinárodní klub studentů při Technické univerzitě v Liberci je pobočka nepolitické studentské organizace působící po celé Evropě. Klub ESN pomáhá zahraničním studentům při vycestování v rámci programu Erasmus. Na naší univerzitě funguje od roku 2010.Všichni členové sdružení jsou dobrovolníci a klubu se věnují ve svém volném čase. Web klubu: esn-liberec.cz.

Zdroj: TUL

Pin It on Pinterest