uzavirkaVážení spoluobčané,

v úterý 15. 4. 2014 se uskutečnila další schůzka týkající se obnovy komunikace ve správě KSS LK – z Frýdlantu k odbočce na Lázně Libverdu (ul. Lužecká).

Přestože se ve věci stále ještě jedná (může dojít ještě k dílčím změnám), je dáno, že:

  1. Stavba bude zahájena 12. 5. 2014 (nejdříve).
  2. Úplné uzavírky se týkají částí komunikací

–        ul. Frýdlantská (od křižovatky s ul. Fučíkovou po odbočku do ul. V Údolí)

–        ul. Fučíkova (od benzínové čerpací stanice, po ul. Hejnickou k odbočení do ul. Lužecké)

Poznámka: Platí, že v průběhu stavby bude umožněn přístup a příjezd občanům k jejich objektům, a podnikatelům k jejich provozovnám, dle postupu stavebních prací v území a po dohodě se zástupcem dodavatele.

  1. Objízdná trasa nepovede po ulicích města (bude pouze umožněn průjezd osobním automobilům ulicí Lužeckou, přes Peklo k benzínové pumpě v Raspenavě).
  2. Ulice Luční, Jabloňová a Nábřeží, budou zpřístupněny pouze pro dopravní obslužnost (pro občany v místě bydlící, či podnikatele, kteří v místě mají provozovnu). Průjezd uvedenými ulicemi tedy nebude umožněn mimo záchranných složek IZS (hasiči, policie, záchranná služba).
  3. Dopravní obslužnost v části města – od benzínové čerpací stanice po hranici s městem Hejnice, bude zajištěna po železnici (bude vydán výlukový jízdní řád ČD pro období květen až říjen 2014).
  4. Autobusová doprava bude v ostatních částech města omezena (na uvedené období bude taktéž vydán přechodný jízdní řád).

Propustek v odbočce na Lužeckou ulici bude letos opraven.

O dalších změnách Vás budu informovat.

Pavel Lžičař, starosta

Zdroj: Město Raspenava

Pin It on Pinterest