2014591421521787V Bulovce budou ve středu 14. května předány první vyklizené haly od nelegální textilu navezeného z Německa.

V 11 hodin se zde sejdou zástupci měst a obcí, které tížily především opakované požáry nebezpečného odpadu, dále zástupci Libereckého kraje a německé agentury SAA Sonderabfallagentur Baden-Wurttemberg GmbH – hlavní strůjci likvidace nelegálně navezeného textilu a také zástupci firem, které se na odvozu odpadu podílely.

I. etapa likvidace nelegálních odpadů z lokality Bulovka – Arnoltice začala v lednu 2014.

„V jejím průběhu bylo odvezeno z hal přibližně 800 tun textilu a 3 500 tun plastových odpadů,“ řekl náměstek hejtmana LK pro životní prostředí a zemědělství LK Josef Jadrný s tím, že příchozí si budou moci na místě prohlédnout již zcela vyčištěné haly a také je porovnat s dalšími, z nichž se ještě bude nelegální textil odvážet.

Tisková konference se koná v Bulovce, přímo ve vyčištěných halách, v 11 hodin. Přítomni budou hosté z níže uvedeného seznamu a zástupci dalších firem, které se na odvozu a likvidaci podílely.

Autor / zdroj: Jiří Langer

Pin It on Pinterest