Liberecky_kraj_hospodari_s_prebytkem_mediumLiberecký kraj v návaznosti na uzavření účetních knih a zpracování účetních závěrek za rok 2013 vykázal přebytek hospodaření běžného účetního období ve výši 293.083,72 tis. Kč.

V souladu s přijatými Zásadami pro použití nerealizovaných výdajů z rozpočtu kraje 2013 byly v období 1. čtvrtletí 2014 prostřednictvím konkrétních rozpočtových opatření převedeny do rozpočtu kraje 2014 výdaje roku 2013 související s přechodem smluvních závazků kraje do roku 2014 nepokrytých rozpočtem kraje 2014 v úhrnné výši 33.227,15 tis. Kč.
Následně dalším rozpočtovým opatřením byla do rozpočtu kraje 2014 převedena vyšší tvorba daňových příjmů za rok 2013 v úhrnné výši 148.573,41 tis. Kč, a jeho prostřednictvím řešeno finanční krytí první části výdajových priorit resortů kraje nezahrnutých v rozpočtu kraje 2014.

Rada LK na svém úterním jednání odsouhlasila rozpočtové opatření, kdy se do rozpočtu Libereckého kraje 2014 převádí zbývající objem finančních prostředků z roku 2013 v úhrnné výši 111.283,16 tis. Kč. Tím se finančně pokrývá druhá část resortních výdajových priorit nezahrnutých v rozpočtu 2014, a současně se finančně naplňují vybrané resortní programy Dotačního fondu Libereckého kraje.

„Jestliže toto rozpočtové opatření schválí Zastupitelstvo LK na jednání 3. 6. 2014, bude dokončen proces převodů disponibilních finančních prostředků kraje z roku 2013 do rozpočtu kraje 2014,“ doplnil náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Marek Pieter.

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest