01

Včelařství je významný obor, který bezprostředně ovlivňuje zemědělskou produkci.  Nemalou měrou se podílí na zachování kulturní krajiny. Bez opylování by kulturní i planě rostoucí rostliny z výrazné části vymizely. 

Pojďte se blíže seznámit s životem opylovačů. Tento den se zaměříme na méně známé opylovače, kteří patří mezi důležité články v opylování.

Akce bude připravena nejen pro včelaře, ale i pro rodiny s dětmi, které chtějí strávit příjemný den a poznat mnoho zajímavého ze života včel a práce včelaře.

Zdroj: Střevlik

Pin It on Pinterest