záhonyJe jaro takže již tradičně došlo k osázení záhonů v centru města kvetoucími kytičkami. Mělo by tak dojít ke zkrášlení této lokality a zjemnění betonových a asfaltových pásů všude kolem. Přejme si, ať kytičky vydrží nekompromisní šlápoty neohleduplných chodců a hrabání a kálení nevychovaných psů.

Nově je osazeno i prostranství před bytovým domem čp. 5, které opustily popelnice.

Pin It on Pinterest