20091027117143813LIBEREC – Tým expertů z oborů medicíny, veřejné správy, urbanismu a architektury dokončil svou několikaměsíční práci na posouzení variant řešení potřeby moderní nemocnice v Liberci. K záměru modernizace Krajské nemocnice Liberec se v úterý 13. května uskutečnilo v sále lékařské knihovny veřejné projednávání. Kdokoliv tak mohl vyjádřit svůj názor a přednést vlastní nápady řešení.

Tým expertů vedl prof. Ing. Petr Moos, CSc., prorektor ČVUT a zmocněnec pro evropské dotace v ČR. Výsledkem posouzení je doporučení modernizovat

stávající areál nemocnice. Potřeby moderní nemocnice v Liberci jsou zjevné – chybí centrální příjem pacientů a není kam umisťovat moderní přístroje, které pacientům mohou zajistit kvalitnější péči a mnohdy i zachránit život.

Za statutární město Liberec v týmu pracoval Jiří Rutkovský, náměstek primátorky, který má v gesci mimo jiné rozvoj města a územní plánování. „Výběr vhodné varianty je velmi složitý, každá z variant má své pro a proti. Proto jsem rád, že profesor Petr Moos, který je kromě experta na evropské dotace prorektorem školy, kterou jsem vystudoval, dovedl práci expertního týmu k úspěšnému závěru a doporučil jednu z navržených variant. A to modernizovat stávající nemocnici. Občané Liberce i Libereckého kraje a samozřejmě jejich ošetřující lékaři si kvalitní zázemí pro léčbu pacientů jistě zaslouží,“ sdělil po veřejném projednání záměru Jiří Rutkovský, náměstek primátorky.

„Těší mne, že se do práce velmi aktivně zapojili také odborní pracovníci libereckého magistrátu z Odboru hlavního architekta. Připravili pro tým podklady, které umožnily expertnímu týmu vybrat reálnou, a proto věřím, že nejlepší variantu řešení,“ doplnil Jiří Rutkovský.

Veřejného projednávání se zúčastnil také ekonomický náměstek primátorky Jiří Šolc. „Je zcela jednoznačné a nepochybné, že současný nevyhovující areál nemocnice si modernizaci zaslouží. Pro město Liberec, jako jednoho ze dvou minoritních akcionářů, je důležitá forma financování této stavby. Osobně vítám debatu nad financováním, které by nezatížilo rozpočet města,“ uvedl Jiří Šolc.

Dále se za magistrát zúčastnili také architekti Radim Kousal (člen Rady architektů města Liberce), Petr Kincl (předseda Rady architektů a vedoucí oddělení urbanismu a architektury Odboru hlavního architekta) a Jiří Plašil (projektant územního plánu).

Autor / zdroj: Jan Král

Zdroj: Regiony24.cz

Pin It on Pinterest