top

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a její dceřiná Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. připravily projekt, který pomůže vylepšit zázemí pro turisty v Jizerských horách. To je mimo jiné nezbytné pro jejich spokojenost a bezpečnost. Zároveň celá akce přispěje i potřebám ochrany přírody tohoto cenného území. Vytipováno je devět turisticky značených atraktivních lokalit, které již potřebují obnovit. „Na základě zkušeností, místních znalostí, ale i pečlivých konzultací se Správou CHKO JH a Lesy ČR, s.p. jsme vytipovali devět míst, kde již původní vybavení dožilo, bylo poničeno nebo zcela chybí. Následně jsme připravili projekt na jejich obnovu tak, aby mohly opětovně sloužit všem návštěvníkům Jizerských hor,“ vysvětlil Ondřej Petrovský, ředitel nadace.

 

Projekt řeší výstupovou trasu na Ptačí kupy a navazující cestu na Holubník, výstupovou trasu Hajní kostel – Kozí stezka – Frýdlantské cimbuří – Polední kameny – Pavlova cesta, výstupovou trasu na Paličník, zabezpečení přístupu na vyhlídku z Pytláckých kamenů na Velkou Jizerskou louku, nezbytné protierozní úpravy v trase naučné stezky Oldřichovské háje a skály, obnovu zamokřelé Umrlčí cesty, opravu kryté studánky Karlov, doplnění odpočívadla U Švédů pod Dračím vrchem informační tabulí a obnovu zamokřelé cesty u lomu Hraničná.

 

Jizerské hory jsou pro své krásné a rozmanité přírodní prostředí vyhledávaným cílem českých, ale i zahraničních turistů. „Je potřebné hledat vyvážený přístup mezi ochrannou krajiny a rekreačního využití. A právě kvalitní a udržovaná návštěvnická infrastruktura pomáhá, aby oba zájmy dokázaly vedle sebe existovat v souladu,“ uvedl Petrovský.

 

Na celou akci se podařilo získat prostředky z evropských fondů, ale nadace nyní shání finance na požadované 10% spolufinancování. Původně projekt počítal s částkou 7,3 mil Kč, ale díky výběrovému řízení klesnou celkové náklady na 5,5 mil. Kč a nadace tedy bude muset získat 550 000,- Kč. Část prostředků má již připravené ve vlastním rozpočtu a věří, že zbytek ve výši cca 200 000,- Kč se jí podaří získat od firem, které mají k Jizerským horám kladný vztah. „Celá akce by byla bez dotace z EU nemyslitelná a jsem nesmírně rád, že se ji podařilo díky pečlivé přípravě projektu získat. Věřím, že se najde i dostatečné množství společností, které nás v tomto záměru podpoří. O prostředky žádáme více subjektů, takže i dar v řádech tisíci korun je velice vítaný a věříme, že se nám cílovou částku podaří tímto způsobem poskládat,“ doufá Petrovský.

 

Realizační firma nebude mít rozhodně lehkou práci, protože většina míst je prakticky nedostupná jakoukoliv technikou. To znamená převahu ruční práce včetně dopravy veškerého potřebného materiálu na místo určení. Nezbytné je i využití kvalitních trvanlivých materiálů neboť podmínky ve zdejších horách jsou nesrovnatelně náročnější, než stavby obdobného charakteru v jiných částech České republiky. Avšak díky tomu by opravená místa mohla sloužit návštěvníkům řadu let, bez nutnosti dalších investic. „Veliké poděkování patří i Lesům ČR, které obnovená místa převezmou do své péče a budou zajišťovat následnou údržbu. Jsem velice rád, že celému projektu nejen tímto způsobem vyšly vstříc,“ uzavřel Petrovský.

1

 

Více informací: Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor,

tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz, www.jizerky.ecn.cz

Zdroj: Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

 

Pin It on Pinterest