4325ascz Další průzkum a řadu jednání v povodněmi postiženém Srbsku má za sebou plk. Ing. Roman Hlinovský, ředitel HZS Libereckého kraje. Na místo byl 16. května vyslán jako expert na řešení mimořádných událostí a byl zařazen do koordinačního týmu sestaveného Evropskou komisí.
Během včerejška navštívila Srbsko komisařka pro mezinárodní spolupráci a humanitární pomoc v Evropské komisi Kristalina Georgieva. Setkala se s členy týmu EU Civil Protection a s mezinárodními týmy rozmístěnými v jednotlivých zasažených územích. Po setkání s německým a francouzským čerpacím modulem dostala aktuální informace i od českého velitele a styčného důstojníka vysokokapacitního čerpacího odřadu,” doplnil plk. Ing. Roman Hlinovský.
Tým EU Civil Protection prozkoumal včera dvě zaplavené oblasti. V dopoledních hodinách okolí města Kostolac, odpoledne město Obrenovac a přilehlé obce. „V obou lokalitách mírně stoupají místní menší vodní toky, které jsou negativně ovlivňovány rozvodněným Dunajem. Za běžného stavu se vlévají do Dunaje, ale za současné vysoké vody nemohou volně odtékat a mnohem vydatnější velký vodní tok se chová jako hráz. Koryta řek Sáva a Mlava se potom zaplňují a hladina stoupá,” popsal situaci na Balkánském poloostrově.
Město Obrenovac je stále z velké části stále zaplaveno. „Místní úřady v úzké spolupráci s hasiči a policisty zvládly během dvou dnů evakuovat přibližně 60 tisíc lidí a dokázaly pro ně připravit nouzové ubytování. V nyní opuštěném městě se mezi terénními vlnami vytvořily obrovské laguny, které nemají přirozený odtok a bude je nutno odčerpat,” sdělil Hlinovský. Jak dodal, krizový štáb předpokládá v této oblasti i nasazení druhého vysokokapacitního čerpadla HZS ČR.
Autor: por. Mgr. Zdenka Štrauchová

Zdroj: HZS Libereckého kraje

Pin It on Pinterest