4329ascz Zhruba týden působení v povodněmi postiženém Srbsku má za sebou plk. Ing. Roman Hlinovský, ředitel HZS Libereckého kraje. Na místo byl vyslán jako expert na řešení mimořádných událostí a byl zařazen do koordinačního týmu sestaveného Evropskou komisí.
Jak informoval ze Srbska, přestože hladina řeky Sáva postupně klesá, je podle srbského meteorologického úřadu stále významně nad normálem. „Dunaj je na mírném vzestupu. Stav ohrožení na řadě míst pořád trvá. Všechny organizace zapojené do záchranných a likvidačních prací jsou stále v plném nasazení,” shrnul na úvod plk. Ing. Roman Hlinovský.
Podle jeho slov bude Srbsko potřebovat i dodávky humanitárního vybavení. „Jedná se zejména o balenou pitnou vodu, zařízení pro čištění vody, potraviny určené k přímé spotřebě, hygienické a kuchyňské soupravy a vybavení pro nouzové ubytování,” jmenoval Hlinovský.
EU Civil Protection tým nadále svou činností podporuje koordinaci mezinárodní pomoci. „Aby bylo možné posoudit aktuální vývoj a stav protipovodňových opatření, podnikl včera zástupce vedoucího EUCP týmu společně s kolegy z UNDAC a ze srbského Sektoru pro krizové řízení průzkumný let maďarským záchranným vrtulníkem podél toku řeky Sávy. Cílem bylo zkontrolovat stav hrází a rozliv povodňové vody. Řeka však bohužel vlivem velmi plochého terénu ustupuje jen zvolna,” popsal ředitel HZS Libereckého kraje.
České moduly jsou nasazovány podle aktuálních priorit. Tým s čerpadlem MČS 400 chránil i nadále elektrárnu v Kostolaci a tým s čerpadlem MČS 1500 působí u města Lazarevac. Čerpací aktivity mají zásadní důležitost a zabraňují selhání výroby elektřiny pro přibližně 60 % Srbska.
Autor: por. Mgr. Zdenka Štrauchová

Zdroj: HZS Libereckého kraje

Pin It on Pinterest