4f4e040366b9a3a167250000

CiS ELECTRONIC GmbH, Krefeld a CiS SYSTEMS s.r.o., Nové Město pod Smrkem, www.cis.de

tiskovou zprávu vydal Peter M. Wöllner, květen 2014

Skupina CiS s hlavním sídlem v Krefeldu a výrobními stanovišti v Čechách patří mezi nejlepší zaměstnavatele na světě. Ve výrobních stanovištích v Čechách byl proveden audit WCA (Workplace Conditions Assessment), který potvrdil, že pracovní místa a pracovní podmínky jako bezpečnost práce, mzdy a pracovní doba, stejně jako systém vedení a společenské vedení jsou výrazně nad světovým průměrem.

Na základě toho „Intertek“(auditor) potvrdil, že CiS SYSTEMS s.r.o. se s nejlepším ratingem řadí mezi 12.848 do této doby po celém světě auditovaných podniků jakožto nejpříznivější podnik pro své zaměstnance. Průměr doposud auditovaných podniků leží kolem 78 bodů ze 100 možných. CiS zaujímá s mimořádně dobrým výsledkem auditu 100 bodů nejlepší možné místo.

„Tímto vynikajícím výsledkem auditu od Interteku jsem velice potěšen“, říká Peter M. Wöllner, majitel a jednatel skupiny CiS. „Je pro mne důležité, aby se naši zaměstnanci cítili dobře a bezpečně v atmosféře rodinné firmy pracovali v příjemné atmosféře plné respektu, a abychom skutečně žili naším kodexem chování (Code of Conduct) na všech úrovních. CiS rodina je rámcem pro dobré a důvěryhodné klima, a není proto divu, že CiS má zaměstnance, kteří zde zůstávají mnoho let. Jistě našemu úspěchu přispívá, že zkušenosti zaměstnanců, kteří jsou u nás dlouhá léta, přinášejí kontinuálně další vývoj a zlepšování našich procesů ve všech odděleních. V tomto smyslu děkuji všem spolupracovnicím a spolupracovníkům a celému našemu provoznímu a personálnímu oddělení za tento příkladný výsledek auditu.“

CiS patří mezi uznávané výrobce kabelové konfekce, co se týče kvality, rychlosti a spolehlivosti svých služeb vůči zákazníkům. Z pohledu našich zákazníků patří dnes CiS mezi nejlepší na trhu. Zákaznicí si především cení aktivního přínosu k jejich „total cost of ownership“, a tím spolehlivosti jejich produktů. Tuto špičkovou pozici bude CiS i nadále systematicky budovat v oblasti strojírenství, automatizace, medicínské techniky, řídící, měřící a regulační techniky, transportní a dopravní techniky, stejně jako nově v energetické technice a u techniky využívané v oblasti životního prostředí.

Zdroj: CiS SYSTEMS s.r.o.

 

Pin It on Pinterest