2009617165953275Liberec – Generální finanční ředitelství prakticky zcela vyhovělo odvolání statutárního města Liberce a prominulo mu v rozhodnutí, zaslaném 26. května, vrácení takřka celé dotace i sankce za výstavbu 254 bytů během lyžařského šampionátu v roce 2009.

Z původního odvodu 200 milionů korun zůstalo finančním ředitelstvím neprominuto pouze 2,737.700 Kč (tedy 1,37 %). Z dalších 200 milionů korun, což mělo představovat penále, zůstalo neprominuto pouze 419.932 Kč (tedy 0,21 %). Celkem musí tedy nakonec město z původně vyměřených 400 milionů korun uhradit finančnímu ředitelství sumu pouze 3,157.632 Kč (0,79 %).

„Jsem ráda, že to takhle dopadlo. V našem odvolání jsme se opírali o závěr kontroly Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který žádné pochybení města Liberce při zadání této veřejné zakázky neshledal. Navíc byl účel projektu beze zbytku naplněn. V době mistrovství světa 2009 sloužily tyto byty k ubytování účastníků a nyní slouží svému účelu jako DPS – domy s pečovatelskou službou,“ zdůraznila primátorka Martina Rosenbergová.

Podle finančního úřadu město Liberec v letech 2007-2008 nepostupovalo v souladu s pravidly pro poskytování dotací na projekt výstavby 254 bytových jednotek v Zeleném Údolí. Jednalo se o výstavbu nových bytů pro potřeby Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009. Projekt připravilo a schválilo tehdejší vedení města.

Jednu z výhrad mělo finanční ředitelství třeba k délce kanalizace, že byla kratší o 200 metrů oproti rozměrům, stanoveným projektovou dokumentací. Město Liberec postavilo žádost o prominutí sankce na faktu, že zjištěná pochybení nezasahují do smyslu a účelu dotace. Město vybudovalo a užívá předmět dotace zcela v souladu s ustanovením podmínek.

Jak podotkl náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc, prominutí výrazné části sankce město očekávalo, ale současný výsledek odpovídá těm nejoptimističtějším předpokladům.

„Je to složitý příběh s dobrým koncem. Celou dobu jsme se houževnatě bránili a věřili, že to takhle skončí. Tak vysoká pokuta za tak marginální pochybení nebyla přiměřená a byla by pro město likvidační. Jsem rád, že zvítězil zdravý rozum,“ dodal Jiří Šolc.

Podle společnosti Kodap, která připravila za město Liberec odvolání vůči vyměřeným sankcím, je prominutí obřích pokut výsledkem až mravenčího několikaletého úsilí. „Toto velmi příznivé rozhodnutí je vyústěním téměř čtyřleté práce celého našeho týmu. Představovalo to pro nás jít do největších detailů a zdůvodňování formálnosti každé jednotlivé položky,“ komentoval dobrý výsledek své práce Michal Hron ze společnosti Kodap.

Autor / zdroj: Zuzana Minstrová

 

Pin It on Pinterest