il._foto_Detrichov_2010_mediumLIBEREC –  Rada LK se usnesla předložit žádost Libereckého kraje o dotaci do programu Ministerstva pro místní rozvoj “Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou” na čtyři liniové stavby:

– silnice II/592 Chrastava (I. etapa),

– silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice – Dětřichov,

– silnice II/290 Frýdlant – Bílý Potok (I. etapa),

–  silnice III/03513 a III/0357 Víska – Višňová – Poustka.

Zastupitelstvo kraje schválilo podání žádosti a podíl Libereckého kraje pouze za předpokladu kladného vyřízení těchto žádostí a poskytnutí dotace Ministerstvem pro místní rozvoj ve výši 50 % nákladů a schváleno předložení žádosti o dotaci do programu “Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou” do výše 723.350.000 Kč se závazkem úhrady podílu Libereckého kraje do výše 50 % nákladů 361.675.000 Kč v rámci rozpočtů kraje na léta 2012 až 2014.

Liberecký kraj obdržel v únoru letošního roku od Ministerstva pro místní rozvoj 4 ks změnových rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou.

„Jedná se o výše uvedené akce na silnicích II. a III. třídy, které byly poškozené povodněmi v roce 2010,“ připomněl radní Vladimír Mastník.

Liberecký kraj vyčerpal převážnou část dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na výše uvedené 4 projekty v loňském roce (celkem: 232.879,69 tis. Kč). Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50 % uznatelných nákladů na akci „silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice – Dětřichov“ byla Libereckým kraje vyčerpána celá v roce 2013.

Dle zaslaných změnových rozhodnutí zbývá vyčerpání dotace na zbývající 3 projekty do výše 76.564,575 tis. Kč. 

Dokončení výše uvedených akcí se předpokládá:

–          silnice II/592 Chrastava (I. etapa) – červen

–          silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice – Dětřichov – červenec

–          silnice II/290 Frýdlant – Bílý Potok (I. etapa) – červen

–          silnice III/03513 a III/0357 Víska – Višňová – Poustka – září

 

Dále byly zahájeny liniové akce, které jsou financovány z programu Ministerstva pro místní rozvoj “Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou” v režimu 85 % dotace a 15 % podíl kraje. U těchto akcí se očekává státní podíl dotace v srpnu letošního roku.

–          silnice II/592 Chrastava (II. etapa) – dokončení 09/2015

–          silnice II/290 Frýdlant – Bílý Potok (II. etapa) – dokončení 09/2015

–          silnice III/27252 Chrastava, Vítkov – dokončení 09/2015

–          silnice II/290 – Bílý Potok pod Smrkem – mosty a opěrná zeď- dokončení 09/2015

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest